•  
 • Seminaro laikas:
 • Vieta: Internetu

Siekiate suvokti naujai samdomų ar esamų įmonės darbuotojų atitikimą pareigybėms bei jų lojalumą?
Pasitarkite su fenotipologijos ekspertais!


PERSONALO ATRANKOS IR AUDITO KONSULTACIJOS SKIRTOS

 • įmonių savininkams ir vadovams, norintiems suprasti, kaip tinkamai “eksploatuoti” naujai samdomus ar jau įmonėje dirbančius darbuotojus.


PERSONALO ATRANKOS IR AUDITO KONSULTACIJŲ TIKSLAI

Padėti užsakovui (savininkui, įmonės direktoriui):

 • suvokti visą ir bendrą naujai samdomų ir / ar esamų įmonės darbuotojų atitikimą jų užimamoms pareigybėms,
 • suvokti naujai samdomų ir / ar esamų įmonės darbuotojų profesinės kompetencijos lygį ir lojalumą įmonės interesams,
 • turėti personalizuotą kiekvieno naujai samdomo darbuotojo “eksploatavimo” dokumentaciją su rekomendacijomis (vidinio audito metu – raštu, ekspres konsultacijos metu – žodžiu).

EKSPERTAS APIE TEMĄ

“Fenotipologinis auditas pritaikius techninę analogiją, tai tarsi asmens, kaip staklių, ar kaip mašinos, kuri neša pinigus, techninių duomenų gavimas. Turint tokį techninį asmens pasą, audito metu analizuojame, kiek šis techininis pasas sutampa (arba ne) su darbu, kurį asmuo turės atlikti (arba atlieka).”
– Markas Lučinas –


Paslauga: Fenotipologinė DFA personalo atranka ir auditas


I PASLAUGA: PERSONALO SAMDYMO IR AUDITO EKSPRES KONSULTACIJA (SUSITIKUS ARBA INTERNETU)

Tikslas

 • Nustatyti analizuojamų raktinių figūrų atitikimą užimamoms pareigoms.

Trukmė

 • iki 1 val. fenotipologinė DFA analizė pagal pateiktas kandidatų nuotraukas (kiekis: iki 5 kandidantų + užsakovo charakteristika)

Proceso aprašymas

 • Turimos informacijos apie kandidatus analizė iš nuotraukų gyvai su užsakovu susitikimo metu arba internetu.

Naudojamos technologijos

 • Patentuotas išradimas “technologija Fenotipologija”.
 • Autorinės interviu metodikos.
 • Tikslinės analizuojamos charakteristikos
 • Aptariama su užsakovu asmeniškai.

Rezultatas

 • Analizuotų kandidatų asmeninės charakteristikos, atitikimas pareigybėms, galimas kompetencijos ir lojalumo lygmuo, tinkamo „eksploatavimo“ instrukcijos.

N.B. Ekspres konsultacijos metu kopijavimas foto, video, audio priemonėmis draudžiamas.
Informacija užsirašoma ranka.


EKSPERTĖ APIE TEMĄ

“Fenotipologinio personalo audito metu savininkui (-ei) ar įmonės vadovui (-ei) tampa aišku, kokia iš tiesų yra jo (-s) komanda, kokie yra atsakomybę už įmonės rezultatus prisiimantys žmonės, kiek jų charakteriai atitinka tą veiklą, kuriai jie yra pasamdyti, kiek jie ištikimi, kiek jie pajėgūs, ir kiek jie lojalūs, bei kaip jų charakteriai dera su savininko (-ės) ar vadovo (-ės) charakteriu.“
– Nelli Orlovskaja –


Kas yra fenotipologija?


Kuo fenotipologija skiriasi nuo fiziognomikos ir veidotyros (veidoskaitos)?


Ar fenotipologija turi mokslinį patvirtinimą?


II PASLAUGA: VIDINIS FIRMOS PERSONALO AUDITAS

Tikslas

 • Gauti pilną profesinio ir moralinio kolektyvo mikroklimato paveikslą, kad sukurti kompetentingą personalo politikos strategiją.

Būtinas laikas

 • Iš viso 5 interviu per dieną.
 • Pokalbio trukmė su 1 asmeniui: nuo 40 min. iki 2 val.
 • Analitinis medžiagos apdorojimas + ataskaitos parašymas: nuo 20 min. / asmeniui.

Proceso aprašymas

 • Esamo kolektyvo mikroklimato analizė.
 • Pagrindinių raktinių figūrų, kurios bus interviuojamos, sąrašo sudarymas.
 • Reikalavimų raktinėms pareigybėms suformulavimas.
 • Kiekvieno interviuojamojo asmeninių savybių aprašymas.
 • Personalo politikos strategijos ir rekomendacijų sukūrimas.

Naudojamos technologijos

 • Patentuotas išradimas “technologija Fenotipologija”.
 • Autorinės verslo apklausos metodikos.
 • Autorinės diversinės analizės metodikos.
 • Autorinės analitinio interviu metodikos.
 • Ir kitos autorinės interviu metodikos.

Tikslinės analizuojamos charakteristikos

 • Lojalumo laipsnio bendrovei nustatymas.
 • Kandidato (-ų) naudingumo bendrovei nustatymas.
 • Kandidato (-ų) pavojingumo bendrovei laipsnio nustatymas.
 • Kandidatūros (-ų) atitikimas užimamoms pareigoms.
 • kt.

Rezultatas

 • Analitinė komandos santrauka, visos komandos grafinė fenotipo schema, rekomendacijos.

EKSPERTĖ APIE TEMĄ

“Būna situacijų, kai pavaldinys (-ė) neša pelną įmonei ir ji (-s) yra savo vietoje, tačiau jo (-s) charakteris nėra komplimentarus direktoriaus charakteriui ir kyla nesusipratimai bei konfliktai. Tokiais atvejais mes pateikiame rekomendacijas, kaip situaciją sumodeliuoti taip, kad darbuotojas (-a) ir vadovas (-ė) galėtų normaliai dirbti, kad nebūtų konfliktų arba jie būtų minimalūs, ir kad darbuotojas (-a) toliau neštų pelną įmonei. Būtina atskirti verslo reikalus nuo asmeniškumų.”
– Nelli Orlovskaja –


Profesijos parinkimas, partnerių suderinamumas. Kuo remiasi fenotipologinė analizė?


Ar yra fenotipologinės konsultacijos verslininkams?


III PASLAUGA: PERSONALO SAMDYMO AUDITAS

Tikslas

 • Gauti išsamų vaizdą apie esamą personalo skyriaus požiūrį į darbuotojų samdymą, kad sukurti kompetentingą įdarbinimo strategiją.

Būtinas laikas

 • Iš viso 5 interviu per dieną.
 • Pokalbio trukmė su 1 asmeniui: nuo 40 min. iki 2 val.
 • Analitinis medžiagos apdorojimas + ataskaitos parašymas: nuo 20 min. / asmeniui.

Proceso aprašymas

 • Individualus ir kryžminis analitinis interviu su kiekvienu raktiniu kandidatu (1,5 valandos kiekvienam).
 • Individualių kiekvieno interviuoto kandidato fenotipologinių pasų sudarymas.
 • Rekomendacijų dėl darbuotojų samdymo suformavimas.

Naudojamos technologijos

 • Patentuotas išradimas “technologija Fenotipologija”.
 • Autorinė metodika “Personalo siurblys”.
 • Autorinės interviu metodikos.
 • Tikslinės analizuojamos charakteristikos.
 • Kandidato (-ų) naudingumo bendrovei nustatymas.
 • Kandidato (-ų) pavojingumo bendrovei laipsnio nustatymas.
 • Kandidatūros (-ų) atitikimas užimamoms pareigoms.
 • kt.

Rezultatas

 • Individualios rekomendacijos dėl vertingų kandidatų.

EKSPERTAS APIE TEMĄ

“Kiekvienas asmuo, ateidamas į įmonę kaip darbuotojas, gauna konfidencialią informaciją, ir jei jis (-i) netinka, išeidamas pasiima tą informaciją su savimi. Priimtas į įmonę netinkamas konkrečiai funkcijai atlikti darbuotojas, tai įmonės laiko ir pinigų švaistymas. Verta nutraukti tokį eksperimentavimą.
Antra, renkantis darbuotojus, reikia pasirinkti potencialiai geriausius, kadangi už vieną ir tą patį atlyginimą vienas žmogus gali dirbti prastai, o kitas – gerai. Reikia rinktis taip, kad darbuotojas (-a) pateisintų jam (-jai) mokamą algą ir kad dirbtų daugiau, ne tik dėl atlyginimo, t.y. kad darbuotojui (-ai) jo (-s) darbas – patiktų. Jei darbuotojas (-a) turi “diagnozę” darbui, tai jis dirbs už tuos pačius pinigus, tačiau su malonumu. Toks rezultatas – visada geresnis, o tuo pačiu – sutaupyti pinigai ir didesnis darbuotojo lojalumas. Tai ypač svarbu tokiose srityse, kaip informacinės technologijos, dirbant su IT specialistais, o taip pat su pardavėjais, kadangi jei įmonėje nėra normalių pardavėjų, tai tokiai įmonei bus sunku gerai gyventi.”
– Markas Lučinas –


IV PASLAUGA: VIP ARBA RAKTINIŲ FIGŪRŲ PERSONALIZUOTAS AUDITAS

Tikslas

 • Nustatyti analizuojamų raktinių figūrų atitikimą užimamoms pareigoms.

Būtinas laikas

 • Apskaičiuojama individualiai. Nuo 4-ių valandų 1-am kandidatui.

Proceso aprašymas

 • Individualus interviu su raktine figūra.
 • Raktinės figūros pareiginių instrukcijų analizė.
 • Raktinės figūros analitinės santraukos sudarymas.

Naudojamos technologijos

 • Patentuotas išradimas “technologija Fenotipologija”.
 • Autorinė metodika “Verslo tardymas”.
 • Autorinė diversinės analizės metodika.
 • Tikslinės analizuojamos charakteristikos
 • Lojalumo laipsnio bendrovei nustatymas.
 • Kandidato (-ų) naudingumo bendrovei nustatymas.
 • Kandidato (-ų) pavojingumo bendrovei laipsnio nustatymas.
 • Kandidatūros (-ų) atitikimas užimamoms pareigoms.
 • kt.

Rezultatas

 • Daugialypė asmeninė raktinės figūros (-ų) charakteristika.

EKSPERTĖ APIE TEMĄ

“Tikrinant VIP personą, užsakovui (savininkui, direktoriui) pateikiame informaciją, kiek ta VIP persona atitinka darbą, kuriam atlikti yra pasamdyta, kiek jis (-i) pajėgus (-i) ir kiek pavojingas (-a) kaip konkurentas (-ė) akcininko (-ės) atžvilgiu. O taip pat, kiek jis (-i) gali būti įdomus (-i) kaip būsimas partneris (-ė).
– Nelli Orlovskaja – 


EKSPRES KONSULTACIJŲ NAUDA

 • Tikslios analizuojamų kandidatų asmeninės charakteristikos, jų atitikimas pareigybėms.
 • Rekomendacijos kaip tinkamai „eksploatuoti“ darbuotojus.

PERSONALO SAMDYMO IR ESAMO FIRMOS PERSONALO AUDITO BEI RAKTINIŲ FIGŪRŲ PERSONALIZUOTO AUDITO NAUDA

 • Tikslios analizuojamų kandidatų asmeninės charakteristikos, jų atitikimas pareigybėms įskaitant jų lojalumo, naudingumo bei pavojingumo bendrovei laipsnį.
 • Analitinė komandos santrauka, visos komandos grafinė fenotipo schema, rekomendacijos, kaip tinkamai „eksploatuoti“ darbuotojus.

INFORMACIJA APIE KONSULTACIJAS

Ekspres konsultacijos

 • vieta: internetu (ZOOM / Skype platformos) arba užsakovo vietoje (papildomos atvykimo (ir apgyvendinimo) sąnaudos),
 • trukmė: 5 kandidatų ir užsakovo analizė – iki 1 val.,
 • data ir laikas: suderinama individualiai užsakius paslaugą,
 • kalba: rusų k. (galimas vertimas į lietuvių – rusų k. (papildomas mokestis)),
 • informacijos fiksavimas: informacija užsirašoma ranka (susitikimo metu gyvai – užsirašymo priemonės parūpinamos) (vaizdo bei garso įrašymas – draudžiamas).

Personalo samdymo ir audito, bei raktinių figūrų personalizuoto audito konsultacija užsakovo įmonėje

 • vieta: užsakovo įmonėje,
 • trukmė: 1 d. – iki 5 kandidatų, 2 d. – iki 10 kandidatų, ir t.t.
 • data ir laikas: suderinama individualiai užsakius paslaugą,
 • kalba: rusų k. (galimas vertimas į lietuvių – rusų k. (papildomas mokestis)).

REGISTRUOKITĖS MARKO LUČINO IR NELLI ORLOVSKAJA PERSONALO KONSULTACIJAI JAU DABAR!

Giedrius