MARKAS LUČINAS “ŽMOGAUS FENOTIPAS VERSLE” (I DALIS)

MARKAS LUČINAS
“ŽMOGAUS FENOTIPAS VERSLE”
(I DALIS)

Prarandate laiką ir pinigus netinkamai pasirenkant darbuotojus?
Atraskite savo sričių talentus naudojant M.Lučino fenotipologijos technologiją!

Apie technologiją "Fenotipologija"

TECHNOLOGIJA "FENOTIPOLOGIJA" SKIRTA

• greitą ir tikslią asmeninės aplinkos, partnerių ir konkurentų analizę, įskaitant jų lojalumą, silpnąsias ir stipriąsias puses bei galimas verslo galimybes;
• priemones būtinajai žmonių motyvacijai artimiausioje asmeninėje ir verslo aplinkoje.

• greitą ir itin tikslią pavaldinių darbingumo / verslo potencialo analizę;
• efektyvias ir nebrangias pavaldinių motyvavimo priemones;
• įrankius kompetentingam ir racionaliam komandos valdymui.

• greitą ir itin tikslią kliento motyvacijos analizę;
• įrankius kliento paveikimui tiksliais ir nebanaliais komplimentais;
• klientų lojalumo laipsnio nustatymui;
• greitą ir kompetentingą darbo su klientu strategijos įrankį.

• greitą ir preciziška tikrojo, o ne oportunistinio, kolegų komandoje darbingumo / verslo potencialo analizę;
• komandos narių įmonėje, įskaitant užsimaskavusių diversantų, tikrąją moralės ir lojalumo analizę;
• psichologinių sukčių, „vertėdžių“ ir niekšų eliminavimą;
• efektyvias ir nebrangias pavaldinių motyvavimo priemones;
• įrankius kompetentingam ir racionaliam komandos valdymui.

• greitą ir itin tikslią esamo ar potencialaus partnerio, taip pat draugų ir pažįstamų analizę;
• pozityvių santykių realizavimo įrankius.

• greitą ir tikslią potencialių vaiko gebėjimų ir gabumų analizę;
• kompetentingą vaiko motyvacijų suvokimą;
• priemones harmoningam vaiko vystymuisi pagal jo/-s genetiką ir fiziologiją.

TERMINŲ IR TECHNOLOGIJOS APIBRĖŽIMAS

• Genetika (iš graikų γενητως – kilęs iš kažkieno) – kintamumo ir paveldimumo dėsnių mokslas.

• Genetikos poskyriai: klasikinė, populiacinė, archeogenetika, molekulinė, genomika, medicininė, teismo - medicininė, kriminalinė, biocheminė, žmogaus, gyvūnų, augalų, mikroorganizmų genetika, biometrinė, ekologinė, fiziologinė, evoliucinė ir pan...

• Populiacija (iš graik. populatio – populiacija) – tos pačios rūšies organizmų visuma, ilgą laiką gyvenanti toje pačioje vietovėje. Šis terminas vartojamas įvairiose biologijos, etologijos, demografijos, medicinos, psichometrijos ir psichotipų kūrimo srityse.

• Fenotipologija (mokslas) – fenotipo metrinių parametrų pokyčių koreliacijos su vėlesniais gyvų organizmų (ypač žinduolių ir žmonių) fiziologijos, psichofiziologijos ir elgesio pokyčiais tyrimas.

• Fenotipologija (technologija) – tai greitoji genetikos nulemtų fiziologinių ypatybių diagnostika ir tolesnis labai išsivysčiusių biologinių objektų, įskaitant žmones, elgsenos numatymas pagal jų fenotipus (išorinės genetikos apraiškas), taip pat asmenybės identifikavimo metodas.

• Fenotipas – išorinis viso ir/ar dalies biologinio objekto (ląstelės, atskiro organo, organų sistemos, viso organizmo), veikiamo aplinkos, genetikos pasireiškimas. Fenotipo sąvoka taikoma paprastiems organizmams, tokiems kaip bakterijos, ir augalams, ir gyvūnams, ir žmonėms.

• Šio seminaro metu nagrinėjamos tokios žmogaus fenotipo dalys kaip galvos, kaklo, veido elementai. Tam tikrose seminaro temose, be fenotipo, taip pat analizuojama eisena, gestai, juokas, žvilgsnis, grafologija, o taip pat maniakiškumo samprata, prigimtis ir praktinis pritaikymas.

• Fenotipologija, kaip ir bet kuri technologija, remiasi aiškiais nuosekliais žingsniais, garantuojančiais rezultatus.
• Fenotipologija, kaip ir bet kuri technologija, remiasi griežtai moksliniais duomenimis.
• Fenotipologiją, kaip ir bet kurią technologiją, gali įvaldyti ir atkurti bet kuris paprastas vartotojas (jei reikia tam tikros priežiūros ir mokymo).

FENOTIPOLOGIJOS AUTORIAI

• Markas Lučinas yra technologijos „Fenotipologija“ sukūrėjas: turi 36 metų patirtį šios technologijos moksliniame kūrime, patentų su tarptautine apsauga autorius ir turėtojas, daugelio techninių ir kitų naujovių kūrėjas, kelių įmonių savininkas.

Plačiau >>

• Nelli Orlovskaja – fenotipologijos technologijos bendraautorė, tarptautiniu mastu saugomų patentų autorė ir turėtoja, kai kurių inovacijų kūrėja, sabotažo analitikė, kelių įmonių savininkė.

Plačiau >>

PATENTINĖ APSAUGA

Žmogaus elgesio ir (arba) veiklos tipo numatymo ir tapatybės įrodymo metodas

Patento tekstas EN >>

Patento tekstas RU >>

IŠBANDYKITE FENOTIPOLOGIJĄ PRAKTIŠKAI!

Parašykite žinutę fenotipologijos populiarintojui ir Marko Lučino seminarų organizatoriui Giedriui Švetkauskui per socialinius tinklus arba el. paštu (pridėkite savo nuotrauką) ir nemokamai sužinokite 5 savo charakterio savybes!

G.Švetkausko Facebook profilio nuoroda čia.
LinkedIn profilio nuoroda čia.
Instagram profilio nuoroda čia.

Technologijos "Fenotipologija" mokymasis

Seminarą veda fenotipologijos autorius Markas Lučinas!

Seminaro dalyviai gauna tikrai išskirtinį gaminį, kurio technologija turi tarptautinę patentinę apsaugą. Autorius šią technologiją pradėjo kurti 1986 m., moksliniai tyrimai ir technologijos tobulinimas tęsiasi iki šiol.

TECHNOLOGIJOS "FENOTIPOLOGIJA" IŠMOKYMO STRUKTŪRA

Mokymų trukmė - 5 dienos (Mokymai suskirstyti į 3 atskirus kursus):

• „Žmogaus fenotipas versle“ (I dalis) (2 dienos);
• „Fenotipas pažengusiems“ (II dalis) (2 dienos);
• „Fenotipas profesionalams“ (III dalis) (1 diena).

Kursų metu dalyviai laiko egzaminus ir gauna sertifikatus, leidžiančius panaudoti fenotipologijos žinias asmeniniame ir profesiniame gyvenime.

Papildomos galimybės

Po viso fenotipologijos kurso užbaigimo:

• yra galimybė su fenotipologijos populiarintoju ir Marko Lučino seminarų organizatoriumi Giedriumi Švetkausku išsiaiškinti papildomus fenotipologijos taikymo personalo atrankos srityje niuansus (nemokamai);
• dalyviai kviečiami dalyvauti fenotipologų klubo „Kokybiška ausis“ susitikimuose, kuriuos veda fenotipologijos bendraautoriai Markas Lučinas ir Nelli Orlovskaja;
• taip pat galimos papildomos individualios fenotipologijos taikymo praktikoje treniruotės, skirtos tobulinti fenotiopologijos panaudojimo įgūdžius personalo atrankoje ir darbe su klientais.

KURSO TIKSLAI

• Subjektyvaus, stereotipinio žmogaus psichinio potencialo vertinimo pakeitimas objektyvia, kompetentinga įgimtų genetinių, taip pat sukauptų žmonių galimybių analize.
• Gauti maksimalią naudą iš pirminio žmonių filtravimo proceso į sau „naudingus“ ir „nenaudingus“, o taip pat pozityvias emocijas, kurias sukelia bendravimas su jais, kylantis iš gebėjimo greitai ir kokybiškai numatyti jų elgesį.
• Savų kompleksų ir klaidingų reikalavimų sau ir kitiems pašalinimas.
• Verslo kontaktų, valdymo procesų ir tarpasmeninių komunikacijų optimizavimas.
• Žinių plėtra biologijos, fiziologijos, refleksologijos ir psichofiziologijos srityse.

Įsisavinę seminaro „Žmogaus fenotipas versle“ žinias, galėsite labai veiksmingai jas panaudoti kasdieniniame bendravime, darbe, rinkdamiesi verslo partnerį, šeimoje, pardavimo procese, pasirenkant personalą, bendraujant su klientais, viršininkais, vaikais ir t.t.

FENOTIPOLOGIJOS KURSŲ PROGRAMA

SEMINARAS "ŽMOGAUS FENOTIPAS VERSLE" (I DALIS)

trukmė: 2 dienos

• Kuo fenotipologija skiriasi nuo kitų tipologijų, įskaitant ezoterines, pseudomokslines ar šarlatanines?
• Garantuotas šios technologijos išskirtinumas.
• Keturi iš esmės nuoseklūs fenotipologijos technologijos mokslinio pagrindimo žingsniai.
• Fenotipiškai nustatomų savybių derinimo principas.
• Žmonių, turinčių skirtingus genetinius psichofiziologinius duomenis, kompensaciniai gynybos mechanizmai.
• Adaptyviųjų reakcijų susidarymo priežastys, jų reikšmė ir pavojai.
• Valia kaip kliūtis verslo derybose.
• Žmogaus plėšrūniškumo požymiai. "Plėšrūnai - aukos - visaėdžiai".
• Šių mechanizmų panaudojimas versle ir pardavimuose.
• Darbo su agresyviais klientais ir "klientais – graužikais" technologija.
• Nemateriali motyvacija žmonių, kurie turi „besisukančio vilkelio (sukučio)...“ fenotipą.
• Darbuotojai ir / arba klientai, kurie genetiškai užprogramuoti staigiai ir stipriai priešintis bet kokio spaudimo atvejais.
• „Nusikalstamumo“ bei genetinio polinkio į jį diagnozė ir panaudojimas verslo ir kūrybos srityse.
• Iniciatyvumo, konservatyvumo, drąsos ir (arba) atsargumo identifikavimas pagal fenotipą.
• Žmogiškieji lokatoriai.
• Pirmasis ir pagrindinis žmogaus biologinis lokatorius.
• Genetinio žmogaus intelekto fenotipiniai rodikliai.
• Mokslinis atradimas, kurį seminaro metu daro patys seminaro dalyviai.
• Momentinis partnerio potencialios intelekto kokybės nustatymas.
• Polinkis į padidinto jautrumo suvokimą.
• Kodėl moteriai reikalingas juosmuo?
• Kaip nustatyti natūralų polinkį komercinei – ūkinei veiklai?
• Kaip apskaičiuoti numatomą pirkėjo mokumą ir / ar darbuotojo godumą?
• Genetinė žmonių orientacija. Kumščiai ar jausmai, rožės ar smegenys?
• Antrasis žmogaus lokatorius arba pojūčių generatorius.
• Lėtumas, taktiškumas, susimąstymas.
• Darbo su lėtais ir jausmingais klientais ir / ar darbuotojais technika.
• Konkretumas, reakcijos greitis, galimas tiesmukumas (chamiškumas).
• Kaip apibrėžti žmogų, turintį natūralų polinkį į faktinį, supaprastintą, kartais „kvadratinį“ pasaulio suvokimą?
• Bendravimo su konkrečiais žmonėmis technologija.
• Tipinės klaidos dirbant su klientais.
• Tikslus intelektinio ar juslinio stimuliavimo priemonių pasirinkimas bendraujant su žmonėmis.
• Pedantiškumas, polinkis į taiklumą, „genio sindromas“.
• Fenotipologinis Kalėdų Senelio ir Santa Clauso portretas.
• Genetinis polinkis į psichologinį plastiškumą ir galimai į niekšybes.
• Neplastiškas, poliarinis kitų suvokimas.
• Provokatoriaus fenotipas.
• Temperamento rodiklis.
• Mokslinis temperamento apibrėžimas pagal Marką Lučiną.
• Nervų sistemos rodikliai. Žmogus „detonatorius“. Apsaugos priemonės.
• „Visrakčiai ir paslaptys“ derybų ir / ar pardavimų su nuobodžiais žmonėmis procese.
• Treniruotės bei kontrolinis darbas.
• Namų darbai.

SEMINARAS "FENOTIPAS PAŽENGUSIEMS" (II DALIS)

trukmė: 2 dienos

• Hipertrofuotas karjeros troškimas.
• Fenotipas ir genetinis polinkis valdžios ir/arba autoriteto geidimui.
• Suminis kelių fenotipo bruožų derinys – didybės manijos polinkis.
• Charakterių iliustracijos pagal žinomų žmonių portretus.
• Darbuotojų darbingumo, klientų veiklumo požymiai.
• Trečiasis lokatorius žmogaus veide.
• Plėšrūnai ir niekam tikę.
• Pavojingi partneriai, turintys genetinius padidinto įtarumo ir padidinto pastabumo požymius.
• Spalvų pasaulis: „Šviesiaplaukiai žvėrys“, „inžinieriai“, „mizantropai“, „mistikai“….
• Greita naudingų ar niekam tikusių darbuotojų ir/ar klientų identifikacija.
• Polinkis į kokretų pasaulio suvokimą.
• Greitas anoniminis neišnaudoto seksualinio potencialo ir paslėptų polinkių į palaidumą ar ištvirkimą nustatymas.
• Pavojinga savybė ir jos diagnozė – genetinis polinkis į „herojiškus – ekstravagantiškus“, nekontroliuojamus poelgius (smurtas, iki žmogžudystės, narkomanija, fanatiškumas religijoje, depresija, savižudybė, taip pat ekstremalūs poelgiai).
• Fiziologinis pagrindas polinkio į ekstremalias tendencijas atsiradimui.
• Saugos priemonės dirbant su tokiais darbuotojais ir/arba klientais.
• Plėšrūnas arba "veltėdis" ("chaliavščik") ("optimizatorius"). „Chaliavščikas“ – tai blogai ar gerai? Kokiuose darbuose tiesiog būtina naudoti "Chaliavščikus"?
• Ketvirtasis žmogaus biologinis lokatorius. Kompleksinis pasaulio suvokimas.
• Koks fenotipo požymis rodo genetinį polinkį į veiklumą.
• Ciniško moralisto fenotipas ir paaudojimo sfera, bei saugumo su tokiu tipažu inžinerija.
• Polinkio į užsispyrimą, įžūlumą, seksualinį jausmingumą, vaikiškumą ar bejausmiškumą diagnozė.
• Kaip nuspėti žmones, turinčius „slaptą dugną“, t.y. linkusius į dvigubą tiesą ir „makaronų kabinimą“ (melavimą).
• Genetinis polinkis į grakštų šnekumą arba, atvirkščiai, į slaptumą ir nutylėjimą.
• „Ryklio“ ir „mišrūno“ šypsena.
• Ryžtingumo, užsispyrimo idetifikavimas.
• Aukos tipažo identifikavimas. „Chaliavščikas“ – tai talentas ar didelis minusas?
• Perdėto psichologinio plastiškumo iki galimos apgaulės požymiai.
• Polinkis būti pernelyg, t.y. "aviniškai" užsispyrusiu/-ia.
• Fenotipiniai kovotojo/-s bruožai.
• Treniruotės. Kontrolinis darbas: bendras ir kompleksinis dviejų ar daugiau fenotipo požymių derinio įvertinimas.
• Namų darbai.

SEMINARAS "FENOTIPAS PAŽENGUSIEMS" (III DALIS)

trukmė: 1 diena

• Trumpa apžvelgtos medžiagos apžvalga.
• Veido mimikos formavimosi psichofiziologija.
• Elgesio ypatybių diagnostika pagal veido išraiškas.
• Juoko ir verkimo psichofiziologija.
• Charakterio diagnozė pagal juoką.
• Laiškas (rašysena popieriaus lape) yra grafinis elgesio modelių atvaizdavimas popieriuje.
• Grafologinės diagnostikos technika.
• Grafologijos mokymas, susietas su fenotipologija.
• Paslaptys, kurias slepia kaukolė.
• Įgimto intelekto bruožai.
• Operatyvinės ir pastoviosios atminties identifikavimo požymiai.
• Logika ir kokia ji gali būti: kokybinė ar kiekybinė?
• Seksualinės motyvacijos požymių diagnostika.
• „Siauro mąstymo“ (pliusai ir minusai) ir gebėjimo vizualizuoti projektus savo sąmonėje identifikavimo požymiai.
• Manija. Jos prigimtis.
• Manijos diagnozavimo metodai.
• Manijos atmainos.
• Pritaikymas darbo srityje, t.y. kokių specialybių darbuotojams / specialistams tiesiog būtina turėti manijos požymius.
• Santykių su maniakiškais žmonėmis ypatumai.
• Saugumo priemonės bendraujant su žmonėmis, turinčiais manijas.

LEKTORIUS APIE TEMĄ

Fenotipologijos dėka galėsite per kelias minutes pamatyti žmoguje daugelį dalykų, kurių nežino nei jis pats, nei jo artimieji ar geri pažįstami. Negaišite laiko stengdamiesi perauklėti aplinkinius pagal savo norus – galėsite labai veiksmingai panaudoti geriausias jų sąvybes.
– Markas Lučinas –

MOKYMOSI PROCESE

• Seminaro dalyviai supras žmonių ir gyvūnų psichofiziologijos ypatumų įtakos jų pasaulio suvokimui mechanizmą, įskaitant nustatymą, kuria kryptimi užprogramuota konkretaus žmogaus genetika: arčiau „grobuoniškų“ refleksų ar arčiau „žolėdės aukos“ elgesio.
• Šį rimtą įrankį seminarų dalyviai galės iš karto pritaikyti versle, darbe su klientais, kolegomis, personalo atrankoje, socialiniuose procesuose ir kasdieniame gyvenime.
• Supažindinama su derybų, pardavimų, personalo politikos ypatumais, nulemtais tam tikrų klientų, verslo partnerių, darbuotojų ar regionų etninių fenotipo ypatybių.
• Seminarų dalyviai gebės pasiekti trijų ir daugiau fenotipo bruožų suminio asmenybės įvertinimo profesionalumo lygį.

KAIP VYKSTA SEMINARAS

• Seminaras vedamas ryškiai ir kupinas meniškumo elementų.
• Temų atskleidimas visada grindžiamas moksliniais duomenimis ir įrodymais, tačiau tuo pačiu paaiškinimai pateikiami paprasta, visiems suprantama kalba.
• Iliustracijose naudojama gyva grafika, nuotraukos ir vaizdo įrašai iš fenotipologijos autoriaus privačios bibliotekos.
• Seminaro "Fenotipas pažengusiems" (II dalis) metu atliekama kiekvieno studento genetinių polinkių analizė su individualiomis dalykinio ar tarpasmeninio pobūdžio rekomendacijomis. Kuriami galimo seminaro dalyvių santykių su kitais tam tikrą fenotipą turinčiais žmonėmis modeliai.

KURSO NAUDA

Išmoksite technologiją, kurios dėka:

• gebėsite atsirinkti tinkamiausius darbuotojus (iš esamo pasirinkimo) pagal jų prigimtines savybes į savo komandą efektyviam konkrečių funkcijų ir užduočių įgyvendinimui – sutaupysite pinigų, laiko ir nervų.
• gebėsite veiksmingiau įtakoti klientus, partnerius ir kitus Jums svarbius asmenis bendraujant versle. Paruošus įtakos strategiją konkrečiam asmeniui pagal jo charakterį – gausite norimą rezultatą.
• išvengsite daugelio bendravimo klaidų ir grėsmių, kurias sukelia kito žmogaus charakterio nepažinojimas.

INFORMACIJA APIE RENGINĮ

• renginio vieta: viešbutis „Artis Centrum Hotels“, Totorių g. 23, Vilnius,
• trukmė: 2 dienos,
• renginio pradžia: nuo 9.30 val.
• renginio pabaiga: 18.00 val.
• kalba: rusų k. (sinchroninis vertimas į lietuvių k. (papildomas mokestis)),
• pietūs į kainą neįskaičiuoti.

Svarbūs aspektai apsisprendus dalyvauti fenotipologijos seminaruose

N.B. Seminaro kopijavimas foto, video, audio priemonėmis draudžiamas.
Suteikiamos priemonės užsirašymui.

Fenotipologijos seminarai internetu - nevyksta.

N.B. Fenotipologija – autorinė Marko Lučino sukurta technologija, turinti tarptautinę patentinę apsaugą.

• siekdamas dalyvauti seminare, kiekvienas dalyvis seminaro pradžioje pasirašo licencinę sutartį, kuria M.Lučinas perduoda fenotipologijos technologiją seminaro dalyviui naudoti tik asmeniniams ir komerciniams poreikiams, t.y.:

– be teisės gauti iš šios technologijos komercinę naudą,
– be teisės perduoti technologiją (be teisės mokyti) tretiesiems asmenims,
– be teisės daryti žalą kitiems asmenims naudojant šią technologiją.

• norintiems tapti fenotipologijos treneriais, t.y. norintiems mokyti fenotipologijos kitus asmenis, būtinas atskiras, specialus, aukštą kvalifikaciją garantuojantis apmokymas bei M.Lučino licencija, kuri šiuo metu nėra išduodama.

Sutarties pavyzdys (čia).

ATSILIEPIMAI

„Markas Lučinas yra vienas iš retesnių pranešėjų, kurių grižtamasis naudingumas yra išmatuojamas. Todėl drąsiai deklaruoju Marko Lučino seminarą apie fenotipą, kaip investiciją į save, kas įprastai vertinama pagal investicinę gražą. Konkrečiau ir paprasčiau: jau įvadiniame pranešime išmokta pamoką apie nosį sekančią dieną pritaikiau pardavime, kol suvokimas neataušo. Užfiksavau plius 25 procentus pardavimų pokytį (tik is įvadinio!). Kam to mažai – pasitobulinkit porą dienų – pajusit susiklausyme su žmonėmis ir kokybinį pokytį. Tiesiog naudokitės – neprilygstanti klasė.“

„Fenotipologijos seminarų ciklas mane ir sužavėjo, ir nustebino. Sužavėjo lektoriaus charizma ir tas lengvumas, su kuriuo apie pirmą kartą gyvenime sutiktą žmogų pasakoja tokias charakterio detales, lyg jis būtų senas geras pažįstamas. Nustebino suvokimas, kiek stipriai mes žmonės esame susiję su gamta: kaip atskiri žmogaus bruožai gali būti tapatinami su gyvūnų bruožais bei išlikimo teorija, o taip pat kokius charakterio ypatumus dominuojantys bruožai gali sąlygoti. Esu nepaprastai dėkinga už suteiktą galimybę susipažinti su šia moksline teorija ir galiu patvirtinti, kad po šių mokymų mano gyvenimas tapo žymiai įdomesnis – jaučiuosi kaip vaikas, kuris vėl pradėjo pažinti atradimo džiaugsmą. Ačiū Markui už turiningas paskaitas ir ačiū „VIVA PERSONA“ už tai, kad organizuoja tokius išskirtinius seminarus.“

“Markas Lučinas puikus lektorius ir oratorius. Jis žino kaip sudominti, kad norėtume pažinti daugiau. Kiek įsisavinsim ir taikysim toliau priklauso tik nuo mūsų pačių. Tačiau nepastebėti akivaizdžių bruožių tampa neįmanoma. Po kursų tapo aišku, kodėl žmonės nenori ar nesugeba įsijungti į tam tikras veiklas. Dabar lengviau pakeisti požiūrį į žmogų ir nekelti per didelių reikalavimų jei jo genai sako ką kitą. Dirbant ne personalo atrankos srityje gautos žinios yra labai vertingos. Ačiū organizatoriams.“

„Seminaras vertės turi, ypač, kai dirbi su daug ir su įvairių žmonių. Žinant tam tikrus dalykus fenotipologiškai kartais yra daug paprasčiau priimti sprendimą, išvengti rizikos, sklandžiau suorganizuoti veiklą.”

„Be galo įdomus kursas. Informacija pateikiama žaismingai, įdomiai, originaliai – Markas tikrai puikiai tai daro. Nuobodu tikrai nebuvo! Ši technologija tikrai veikia – pasitikrinau žmonėse, kuriuos gerai pažįstu.
Svarbiausia, kad blogų savybių nėra. Jas tiesiog reikia tinkamai panaudoti darbe, aplinkoj, gyvenime. Dabar žinau, kaip tai padaryti. Praverčia priimant naują žmogų į darbą. Matyti, ką žmogus prezentuoja ir kas iš tiesų „slepiasi jo fenotipe. Džiaugiuosi, kad nusprendžiau į tai investuoti ir naudingai praleidau laiką.“

„Labai dėkoju už seminarą, Markai. Jo naudą sunku aprašyti žodžiais ir tikrai sunku neįvertinti jo vertės. Asmeniškai aš sužinojau labai daug apie save ir šį technologija man puikiai išaiškino, kodėl viskas vyksta būtent taip ir ne kitaip. Kitais žodžiais tariant labai dėkoju jums kad paaiškinote man, kad aš esu… normalus :). Galiu tik papildyti, kad jūs užsiimate tikėtina kad vienu svarbiausių darbų mūsų pasaulyje – metodiškai / moksliniu pagrindu aiškinate žmonėms, kur jų prigimtinė vieta gyvenime (t.y. kuris kelias konkretų asmenį veda į jo(-s) laimę, na, bent aš tai taip matau). Užsispyrimo ir sėkmės jums jūsų nelengvame darbe ir tikiuos iki pasimatymo!“

Kas yra fenotipologija?

Kuo fenotipologija skiriasi nuo fiziognomikos ir nuo "veidotyros - veidoskaitos"?

Kam skirtas seminaras "Žmogaus fenotipas versle"?

Ko žmonės mokosi fenotipologijos seminaruose?

Kodėl fenotipologinė analizė greitai atsiperka personalo specialistams?

Ar fenotipologija turi mokslinį patvirtinimą?

Fenotipologinės konsultacijos verslininkams.

Kuo skiriasi seminarai "Žmogaus fenotipas versle" ir "Be kaukės: pranašumas parduodant"?

Kas gali dėstyti fenotipologiją?

Registracija
9:15 - 9:30 val.

Registracija į seminarą

 • Markas Lučinas
Seminaras
9:30 - 11:00 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
Kavos pertrauka
11:00 - 11:15 val.

Pertrauka kavai ir užkandžiams

 • Markas Lučinas
Seminaras
11:15 - 13:00 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
Pietūs
13:00 - 14:00 val.

Laikas papietauti savarankiškai

 • Markas Lučinas
Seminaras
14:00 - 16:30 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
Kavos pertrauka
16:30 - 16:45 val.

Pertrauka kavai ir užkandžiams

 • Markas Lučinas
Seminaras
16:45 - 18:00 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
 • Markas Lučinas
Seminaras
9:30 - 11:00 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
Kavos pertrauka
11:00 - 11:15 val.

Laikas kavai ir užkandžiams

 • Markas Lučinas
Seminaras
11:15 - 13:00 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
Pietūs
13:00 - 14:00 val.

Laikas papietauti savarankiškai

 • Markas Lučinas
Seminaras
14:00 - 16:30 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
Kavos pertrauka
16:30-16:45 val.

Laikas kavai ir užkandžiams

 • Markas Lučinas
Seminaras
16:45 - 18:00 val.

Fenotipologijos seminaras

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius
Markas Lučinas

Markas Lučinas

Inovacijų kūrėjas ir fenotipologijos autorius

  Registracija į seminarą "Žmogaus fenotipas versle" (I dalis)

  Informacija apie renginį

  2024-05-06 09:30
  2024-05-07 18:00
  Totorių gatvė. 23, Vilnius

  Organizatorius

  Giedrius Švetkauskas
  37064163055
  Turite klausimų? Klauskite Giedriaus!
  organizer