MARKAS LUČINAS „SĖKMINGŲ DARBDAVIŲ INKUBATORIUS: FENOTIPOLOGIJA PAAUGLIAMS IR STUDENTAMS”

MARKAS LUČINAS
"SĖKMINGŲ DARBDAVIŲ INKUBATORIUS:
FENOTIPOLOGIJA PAAUGLIAMS IR STUDENTAMS"

Intuityviai žinote, kad turėsite nuosavą verslą ar dirbsite vadovo (-ės) darbą?
Išmokite jau dabar pažinti žmones bei atrasti savo sričių talentus naudojant M.Lučino fenotipologijos technologiją!
Sutaupysite daug laiko, pinigų ir nervų pasirinkdami tinkamus darbuotojus ar būsimus verslo partnerius iš pirmo karto!

PROGRAMA SKIRTA

• 13 - 18 metų versliems, valdžią bei autoritetą ir pinigus mėgstantiems paaugliams, kurie jau svajoja apie nuosava verslą arba galvoja, kad dirbs vadovo (-ės) darbą;
• 19-25 m. studentams (-ėms):
1) kurie planuoja būti verslininkais (-ėmis) ar darbdaviais (-ėmis) / vadovais (-ėmis) ir kuriems (kurioms) svarbu išmokti pasirinkti tinkamai žmones;
2) ir kurie (kurios) negali dalyvauti seminare "Žmogaus fenotipas versle" su suaugusiais įprastomis darbo dienomis, t.y. kuriems tik vasaros (atostogų) metas yra tinkamas mokytis fenotipologijos.

Kuo fenotipologijos programa jaunimui skiriasi nuo programos suaugusiems?

Programa “Sėkmingų darbdavių inkubatorius: fenotipologija paaugliams ir studentams” yra identiška seminaro “Žmogaus fenotipas versle” programai, kuri skirta suaugusiems verslininkams (-ėms), įmonių vadovams (-ėms) bei personalo specialistams (-ėms), tik programoje "Sėkmingų darbdavių inkubatorius" pavyzdžiai pritaikyti paauglių ir studentų auditorijai.

Apie technologiją "Fenotipologija"

TECHNOLOGIJA "FENOTIPOLOGIJA" SKIRTA

• greitą ir tikslią asmeninės aplinkos, partnerių ir konkurentų analizę, įskaitant jų lojalumą, silpnąsias ir stipriąsias puses bei galimas verslo galimybes;
• priemones būtinajai žmonių motyvacijai artimiausioje asmeninėje ir verslo aplinkoje.

• greitą ir itin tikslią pavaldinių darbingumo / verslo potencialo analizę;
• efektyvias ir nebrangias pavaldinių motyvavimo priemones;
• įrankius kompetentingam ir racionaliam komandos valdymui.

• greitą ir itin tikslią kliento motyvacijos analizę;
• įrankius kliento paveikimui tiksliais ir nebanaliais komplimentais;
• klientų lojalumo laipsnio nustatymui;
• greitą ir kompetentingą darbo su klientu strategijos įrankį.

• greitą ir preciziška tikrojo, o ne oportunistinio, kolegų komandoje darbingumo / verslo potencialo analizę;
• komandos narių įmonėje, įskaitant užsimaskavusių diversantų, tikrąją moralės ir lojalumo analizę;
• psichologinių sukčių, „vertėdžių“ ir niekšų eliminavimą;
• efektyvias ir nebrangias pavaldinių motyvavimo priemones;
• įrankius kompetentingam ir racionaliam komandos valdymui.

• greitą ir itin tikslią esamo ar potencialaus partnerio, taip pat draugų ir pažįstamų analizę;
• pozityvių santykių realizavimo įrankius.

• greitą ir tikslią potencialių vaiko gebėjimų ir gabumų analizę;
• kompetentingą vaiko motyvacijų suvokimą;
• priemones harmoningam vaiko vystymuisi pagal jo/-s genetiką ir fiziologiją.

TERMINŲ IR TECHNOLOGIJOS APIBRĖŽIMAS

• Genetika (iš graikų γενητως – kilęs iš kažkieno) – kintamumo ir paveldimumo dėsnių mokslas.

• Genetikos poskyriai: klasikinė, populiacinė, archeogenetika, molekulinė, genomika, medicininė, teismo - medicininė, kriminalinė, biocheminė, žmogaus, gyvūnų, augalų, mikroorganizmų genetika, biometrinė, ekologinė, fiziologinė, evoliucinė ir pan...

• Populiacija (iš graik. populatio – populiacija) – tos pačios rūšies organizmų visuma, ilgą laiką gyvenanti toje pačioje vietovėje. Šis terminas vartojamas įvairiose biologijos, etologijos, demografijos, medicinos, psichometrijos ir psichotipų kūrimo srityse.

• Fenotipologija (mokslas) – fenotipo metrinių parametrų pokyčių koreliacijos su vėlesniais gyvų organizmų (ypač žinduolių ir žmonių) fiziologijos, psichofiziologijos ir elgesio pokyčiais tyrimas.

• Fenotipologija (technologija) – tai greitoji genetikos nulemtų fiziologinių ypatybių diagnostika ir tolesnis labai išsivysčiusių biologinių objektų, įskaitant žmones, elgsenos numatymas pagal jų fenotipus (išorinės genetikos apraiškas), taip pat asmenybės identifikavimo metodas.

• Fenotipas – išorinis viso ir/ar dalies biologinio objekto (ląstelės, atskiro organo, organų sistemos, viso organizmo), veikiamo aplinkos, genetikos pasireiškimas. Fenotipo sąvoka taikoma paprastiems organizmams, tokiems kaip bakterijos, ir augalams, ir gyvūnams, ir žmonėms.

• Šio seminaro metu nagrinėjamos tokios žmogaus fenotipo dalys kaip galvos, kaklo, veido elementai. Tam tikrose seminaro temose, be fenotipo, taip pat analizuojama eisena, gestai, juokas, žvilgsnis, grafologija, o taip pat maniakiškumo samprata, prigimtis ir praktinis pritaikymas.

• Fenotipologija, kaip ir bet kuri technologija, remiasi aiškiais nuosekliais žingsniais, garantuojančiais rezultatus.
• Fenotipologija, kaip ir bet kuri technologija, remiasi griežtai moksliniais duomenimis.
• Fenotipologiją, kaip ir bet kurią technologiją, gali įvaldyti ir atkurti bet kuris paprastas vartotojas (jei reikia tam tikros priežiūros ir mokymo).

FENOTIPOLOGIJOS AUTORIAI

• Markas Lučinas yra technologijos „Fenotipologija“ sukūrėjas: turi 36 metų patirtį šios technologijos moksliniame kūrime, patentų su tarptautine apsauga autorius ir turėtojas, daugelio techninių ir kitų naujovių kūrėjas, kelių įmonių savininkas.

Plačiau >>

• Nelli Orlovskaja – fenotipologijos technologijos bendraautorė, tarptautiniu mastu saugomų patentų autorė ir turėtoja, kai kurių inovacijų kūrėja, sabotažo analitikė, kelių įmonių savininkė.

Plačiau >>

PATENTINĖ APSAUGA

Žmogaus elgesio ir (arba) veiklos tipo numatymo ir tapatybės įrodymo metodas

Patento tekstas EN >>

Patento tekstas RU >>

IŠBANDYKITE FENOTIPOLOGIJĄ PRAKTIŠKAI!

Parašykite žinutę fenotipologijos populiarintojui ir Marko Lučino seminarų organizatoriui Giedriui Švetkauskui per socialinius tinklus arba el. paštu (pridėkite savo ar / ir savo vaiko (-ų) nuotrauką (-as)) ir nemokamai sužinokite 5 savo ar savo vaiko (-ų) charakterio savybes!

G.Švetkausko Facebook profilio nuoroda čia.
LinkedIn profilio nuoroda čia.
Instagram profilio nuoroda čia.

Technologijos "Fenotipologija" mokymasis

Seminarą veda fenotipologijos autorius Markas Lučinas!

Seminaro dalyviai gauna tikrai išskirtinį gaminį, kurio technologija turi tarptautinę patentinę apsaugą. Autorius šią technologiją pradėjo kurti 1986 m., moksliniai tyrimai ir technologijos tobulinimas tęsiasi iki šiol.

TECHNOLOGIJOS "FENOTIPOLOGIJA" IŠMOKYMO STRUKTŪRA

Mokymų trukmė - 5 dienos (Mokymai suskirstyti į 3 atskirus kursus):

• „Žmogaus fenotipas versle“ (I dalis) (2 dienos);
• „Fenotipas pažengusiems“ (II dalis) (2 dienos);
• „Fenotipas profesionalams“ (III dalis) (1 diena).

Kursų metu dalyviai laiko egzaminus ir gauna sertifikatus, leidžiančius panaudoti fenotipologijos žinias asmeniniame ir profesiniame gyvenime.

Papildomos galimybės

Po viso fenotipologijos kurso užbaigimo:

• yra galimybė su fenotipologijos populiarintoju ir Marko Lučino seminarų organizatoriumi Giedriumi Švetkausku išsiaiškinti papildomus fenotipologijos taikymo personalo atrankos srityje niuansus (nemokamai);
• dalyviai kviečiami dalyvauti fenotipologų klubo „Kokybiška ausis“ susitikimuose, kuriuos veda fenotipologijos bendraautoriai Markas Lučinas ir Nelli Orlovskaja;
• taip pat galimos papildomos individualios fenotipologijos taikymo praktikoje treniruotės, skirtos tobulinti fenotiopologijos panaudojimo įgūdžius personalo atrankoje ir darbe su klientais.

KURSO TIKSLAI

• Subjektyvaus, stereotipinio žmogaus psichinio potencialo vertinimo pakeitimas objektyvia, kompetentinga įgimtų genetinių, taip pat sukauptų žmonių galimybių analize.
• Gauti maksimalią naudą iš pirminio žmonių filtravimo proceso į sau „naudingus“ ir „nenaudingus“, o taip pat pozityvias emocijas, kurias sukelia bendravimas su jais, kylantis iš gebėjimo greitai ir kokybiškai numatyti jų elgesį.
• Savų kompleksų ir klaidingų reikalavimų sau ir kitiems pašalinimas.
• Verslo kontaktų, valdymo procesų ir tarpasmeninių komunikacijų optimizavimas.
• Žinių plėtra biologijos, fiziologijos, refleksologijos ir psichofiziologijos srityse.

Įsisavinę seminaro „Sėkmingų darbdavių inkubatorius: fenotipologija paaugliams ir studentams“ žinias, galėsite labai veiksmingai jas panaudoti kasdieniniame bendravime jau dabar, o artimoje ateityje - darbe, rinkdamiesi verslo partnerį, šeimoje, pardavimo procese, pasirenkant personalą, bendraujant su klientais, viršininkais, vaikais ir t.t.

FENOTIPOLOGIJOS KURSŲ PROGRAMA

SEMINARAS "ŽMOGAUS FENOTIPAS VERSLE" (I DALIS)

trukmė: 2 dienos

• Kuo fenotipologija skiriasi nuo kitų tipologijų, įskaitant ezoterines, pseudomokslines ar šarlatanines?
• Garantuotas šios technologijos išskirtinumas.
• Keturi iš esmės nuoseklūs fenotipologijos technologijos mokslinio pagrindimo žingsniai.
• Fenotipiškai nustatomų savybių derinimo principas.
• Žmonių, turinčių skirtingus genetinius psichofiziologinius duomenis, kompensaciniai gynybos mechanizmai.
• Adaptyviųjų reakcijų susidarymo priežastys, jų reikšmė ir pavojai.
• Valia kaip kliūtis verslo derybose.
• Žmogaus plėšrūniškumo požymiai. "Plėšrūnai - aukos - visaėdžiai".
• Šių mechanizmų panaudojimas versle ir pardavimuose.
• Darbo su agresyviais klientais ir "klientais – graužikais" technologija.
• Nemateriali motyvacija žmonių, kurie turi „besisukančio vilkelio (sukučio)...“ fenotipą.
• Darbuotojai ir / arba klientai, kurie genetiškai užprogramuoti staigiai ir stipriai priešintis bet kokio spaudimo atvejais.
• „Nusikalstamumo“ bei genetinio polinkio į jį diagnozė ir panaudojimas verslo ir kūrybos srityse.
• Iniciatyvumo, konservatyvumo, drąsos ir (arba) atsargumo identifikavimas pagal fenotipą.
• Žmogiškieji lokatoriai.
• Pirmasis ir pagrindinis žmogaus biologinis lokatorius.
• Genetinio žmogaus intelekto fenotipiniai rodikliai.
• Mokslinis atradimas, kurį seminaro metu daro patys seminaro dalyviai.
• Momentinis partnerio potencialios intelekto kokybės nustatymas.
• Polinkis į padidinto jautrumo suvokimą.
• Kodėl moteriai reikalingas juosmuo?
• Kaip nustatyti natūralų polinkį komercinei – ūkinei veiklai?
• Kaip apskaičiuoti numatomą pirkėjo mokumą ir / ar darbuotojo godumą?
• Genetinė žmonių orientacija. Kumščiai ar jausmai, rožės ar smegenys?
• Antrasis žmogaus lokatorius arba pojūčių generatorius.
• Lėtumas, taktiškumas, susimąstymas.
• Darbo su lėtais ir jausmingais klientais ir / ar darbuotojais technika.
• Konkretumas, reakcijos greitis, galimas tiesmukumas (chamiškumas).
• Kaip apibrėžti žmogų, turintį natūralų polinkį į faktinį, supaprastintą, kartais „kvadratinį“ pasaulio suvokimą?
• Bendravimo su konkrečiais žmonėmis technologija.
• Tipinės klaidos dirbant su klientais.
• Tikslus intelektinio ar juslinio stimuliavimo priemonių pasirinkimas bendraujant su žmonėmis.
• Pedantiškumas, polinkis į taiklumą, „genio sindromas“.
• Fenotipologinis Kalėdų Senelio ir Santa Clauso portretas.
• Genetinis polinkis į psichologinį plastiškumą ir galimai į niekšybes.
• Neplastiškas, poliarinis kitų suvokimas.
• Provokatoriaus fenotipas.
• Temperamento rodiklis.
• Mokslinis temperamento apibrėžimas pagal Marką Lučiną.
• Nervų sistemos rodikliai. Žmogus „detonatorius“. Apsaugos priemonės.
• „Visrakčiai ir paslaptys“ derybų ir / ar pardavimų su nuobodžiais žmonėmis procese.
• Treniruotės bei kontrolinis darbas.
• Namų darbai.

SEMINARAS "FENOTIPAS PAŽENGUSIEMS" (II DALIS)

trukmė: 2 dienos

• Hipertrofuotas karjeros troškimas.
• Fenotipas ir genetinis polinkis valdžios ir/arba autoriteto geidimui.
• Suminis kelių fenotipo bruožų derinys – didybės manijos polinkis.
• Charakterių iliustracijos pagal žinomų žmonių portretus.
• Darbuotojų darbingumo, klientų veiklumo požymiai.
• Trečiasis lokatorius žmogaus veide.
• Plėšrūnai ir niekam tikę.
• Pavojingi partneriai, turintys genetinius padidinto įtarumo ir padidinto pastabumo požymius.
• Spalvų pasaulis: „Šviesiaplaukiai žvėrys“, „inžinieriai“, „mizantropai“, „mistikai“….
• Greita naudingų ar niekam tikusių darbuotojų ir/ar klientų identifikacija.
• Polinkis į kokretų pasaulio suvokimą.
• Greitas anoniminis neišnaudoto seksualinio potencialo ir paslėptų polinkių į palaidumą ar ištvirkimą nustatymas.
• Pavojinga savybė ir jos diagnozė – genetinis polinkis į „herojiškus – ekstravagantiškus“, nekontroliuojamus poelgius (smurtas, iki žmogžudystės, narkomanija, fanatiškumas religijoje, depresija, savižudybė, taip pat ekstremalūs poelgiai).
• Fiziologinis pagrindas polinkio į ekstremalias tendencijas atsiradimui.
• Saugos priemonės dirbant su tokiais darbuotojais ir/arba klientais.
• Plėšrūnas arba "veltėdis" ("chaliavščik") ("optimizatorius"). „Chaliavščikas“ – tai blogai ar gerai? Kokiuose darbuose tiesiog būtina naudoti "Chaliavščikus"?
• Ketvirtasis žmogaus biologinis lokatorius. Kompleksinis pasaulio suvokimas.
• Koks fenotipo požymis rodo genetinį polinkį į veiklumą.
• Ciniško moralisto fenotipas ir paaudojimo sfera, bei saugumo su tokiu tipažu inžinerija.
• Polinkio į užsispyrimą, įžūlumą, seksualinį jausmingumą, vaikiškumą ar bejausmiškumą diagnozė.
• Kaip nuspėti žmones, turinčius „slaptą dugną“, t.y. linkusius į dvigubą tiesą ir „makaronų kabinimą“ (melavimą).
• Genetinis polinkis į grakštų šnekumą arba, atvirkščiai, į slaptumą ir nutylėjimą.
• „Ryklio“ ir „mišrūno“ šypsena.
• Ryžtingumo, užsispyrimo idetifikavimas.
• Aukos tipažo identifikavimas. „Chaliavščikas“ – tai talentas ar didelis minusas?
• Perdėto psichologinio plastiškumo iki galimos apgaulės požymiai.
• Polinkis būti pernelyg, t.y. "aviniškai" užsispyrusiu/-ia.
• Fenotipiniai kovotojo/-s bruožai.
• Treniruotės. Kontrolinis darbas: bendras ir kompleksinis dviejų ar daugiau fenotipo požymių derinio įvertinimas.
• Namų darbai.

SEMINARAS "FENOTIPAS PAŽENGUSIEMS" (III DALIS)

trukmė: 1 diena

• Trumpa apžvelgtos medžiagos apžvalga.
• Veido mimikos formavimosi psichofiziologija.
• Elgesio ypatybių diagnostika pagal veido išraiškas.
• Juoko ir verkimo psichofiziologija.
• Charakterio diagnozė pagal juoką.
• Laiškas (rašysena popieriaus lape) yra grafinis elgesio modelių atvaizdavimas popieriuje.
• Grafologinės diagnostikos technika.
• Grafologijos mokymas, susietas su fenotipologija.
• Paslaptys, kurias slepia kaukolė.
• Įgimto intelekto bruožai.
• Operatyvinės ir pastoviosios atminties identifikavimo požymiai.
• Logika ir kokia ji gali būti: kokybinė ar kiekybinė?
• Seksualinės motyvacijos požymių diagnostika.
• „Siauro mąstymo“ (pliusai ir minusai) ir gebėjimo vizualizuoti projektus savo sąmonėje identifikavimo požymiai.
• Manija. Jos prigimtis.
• Manijos diagnozavimo metodai.
• Manijos atmainos.
• Pritaikymas darbo srityje, t.y. kokių specialybių darbuotojams / specialistams tiesiog būtina turėti manijos požymius.
• Santykių su maniakiškais žmonėmis ypatumai.
• Saugumo priemonės bendraujant su žmonėmis, turinčiais manijas.

LEKTORIUS APIE TEMĄ

Fenotipologijos dėka galėsite per kelias minutes pamatyti žmoguje daugelį dalykų, kurių nežino nei jis pats, nei jo artimieji ar geri pažįstami. Negaišite laiko stengdamiesi perauklėti aplinkinius pagal savo norus – galėsite labai veiksmingai panaudoti geriausias jų sąvybes.
– Markas Lučinas –

MOKYMOSI PROCESE

• Seminaro dalyviai supras žmonių ir gyvūnų psichofiziologijos ypatumų įtakos jų pasaulio suvokimui mechanizmą, įskaitant nustatymą, kuria kryptimi užprogramuota konkretaus žmogaus genetika: arčiau „grobuoniškų“ refleksų ar arčiau „žolėdės aukos“ elgesio.
• Šį rimtą įrankį seminarų dalyviai galės artimoje ateityje pritaikyti versle, darbe su klientais, kolegomis, personalo atrankoje, socialiniuose procesuose ir kasdieniame gyvenime.
• Supažindinama su derybų, pardavimų, personalo politikos ypatumais, nulemtais tam tikrų klientų, verslo partnerių, darbuotojų ar regionų etninių fenotipo ypatybių.
• Seminarų dalyviai gebės pasiekti trijų ir daugiau fenotipo bruožų suminio asmenybės įvertinimo profesionalumo lygį.

KAIP VYKSTA SEMINARAS

• Seminaras vedamas ryškiai ir kupinas meniškumo elementų.
• Temų atskleidimas visada grindžiamas moksliniais duomenimis ir įrodymais, tačiau tuo pačiu paaiškinimai pateikiami paprasta, visiems suprantama kalba.
• Iliustracijose naudojama gyva grafika, nuotraukos ir vaizdo įrašai iš fenotipologijos autoriaus privačios bibliotekos.
• Seminaro "Fenotipas pažengusiems" (II dalis) metu atliekama kiekvieno studento genetinių polinkių analizė su individualiomis dalykinio ar tarpasmeninio pobūdžio rekomendacijomis. Kuriami galimo seminaro dalyvių santykių su kitais tam tikrą fenotipą turinčiais žmonėmis modeliai.

KURSO NAUDA

Išmoksite technologiją, kurios dėka:

• gebėsite atsirinkti tinkamiausius darbuotojus (iš esamo pasirinkimo) pagal jų prigimtines savybes į savo komandą efektyviam konkrečių funkcijų ir užduočių įgyvendinimui – sutaupysite pinigų, laiko ir nervų.
• gebėsite veiksmingiau įtakoti klientus, partnerius ir kitus Jums svarbius asmenis bendraujant versle. Paruošus įtakos strategiją konkrečiam asmeniui pagal jo charakterį – gausite norimą rezultatą.
• išvengsite daugelio bendravimo klaidų ir grėsmių, kurias sukelia kito žmogaus charakterio nepažinojimas.

INFORMACIJA APIE RENGINĮ

• renginio vieta: viešbutis „Artis Centrum Hotels“, Totorių g. 23, Vilnius,
• trukmė: 5 dienos,
• renginio pradžia: nuo 9.30 val.
• renginio pabaiga: 18.00 val.
• kalba: rusų k. (sinchroninis vertimas į lietuvių k. (papildomas mokestis)),
• pietūs ir apgyvendinimas į kainą neįskaičiuoti.

Svarbūs aspektai apsisprendus dalyvauti fenotipologijos seminaruose

N.B. Seminaro kopijavimas foto, video, audio priemonėmis draudžiamas.
Suteikiamos priemonės užsirašymui.

Fenotipologijos seminarai internetu - nevyksta.

N.B. Fenotipologija – autorinė Marko Lučino sukurta technologija, turinti tarptautinę patentinę apsaugą.

• siekdamas dalyvauti seminare, kiekvienas dalyvis seminaro pradžioje pasirašo licencinę sutartį, kuria M.Lučinas perduoda fenotipologijos technologiją seminaro dalyviui naudoti tik asmeniniams ir komerciniams poreikiams, t.y.:

– be teisės gauti iš šios technologijos komercinę naudą,
– be teisės perduoti technologiją (be teisės mokyti) tretiesiems asmenims,
– be teisės daryti žalą kitiems asmenims naudojant šią technologiją.

• norintiems tapti fenotipologijos treneriais, t.y. norintiems mokyti fenotipologijos kitus asmenis, būtinas atskiras, specialus, aukštą kvalifikaciją garantuojantis apmokymas bei M.Lučino licencija, kuri šiuo metu nėra išduodama.

Sutarties pavyzdys (čia).

PAAUGLIŲ ATSILIEPIMAI

"Tik sužinojus apie galimybę dalyvauti Marko Lučino Fenotipologijos ir Stipraus mąstymo seminaruose jaunimui, abejonių dalyvauti ar ne - nebuvo jokių! Mano tėvai verslininkai, jau daug anksčiau mokęsi šių efektyvių M.Lučino dėstomų verslo instrumentų, sėkmingai juos naudojo darbe, daug man pasakojo apie tai, todėl man pačiai sužinoti daugiau apie fenotipologiją buvo labai smalsu. Po mokymų, nors tai jau buvo prieš 7 metus (2012 m.), tuo metu man buvo 16-a, aš ir šiandien fenotipologijos dėka žinau, kaip tinkamai ir efektyviai bendrauti su skirtingais žmonėmis, kadangi žinau, kaip jie reaguos skirtingose situacijose, o pagal tai galiu suprognozuoti žmonių elgesį sąveikaujant su manimi ir sumodeliuoti norimus sau rezultatus. Iš “Stipraus mąstymo” temos naudoju kelis instrumentus, kurių dėka savęs prieš ką nors darant paklausiu “Ar man tai daryti, ar kad darbas būtų padarytas?”. Sutaupau daug laiko “nelėkdama” spontaniškai savo stereotipų vedama atlikti užduoties, o ją optimizuoju, kad kuo mažiau sueikvočiau savo energijos. Taip pat puikiai veikia stresinių bei derybinių situacijų metu technika “Aš Jus suprantu…”. Marko Lučino mokymai puikūs ir labai šaunu, kad atnaujinate jų organizavimą paaugliams! Rekomenduoju visiems, o ypač paaugliams, svarstantiems tapti verslininkais!"

“Tik nusprendus dalyvauti stovykloje “Sėkmingos ateities grobikai” abejonių nebuvo, tačiau artėjant stovyklai buvo minčių, kad tarp stovyklautojų gali atsirasti per didelė konkurencija, tačiau viso to pavyko išvengti. Stovyklos metu gavau labai didelį žinių bagažą, bei praleidau laiką su sumaniais žmonėmis. Iš “Stipraus mąstymo technologijos” labiausiai įsiminė “legalizavimo” metodas, dėl to, kad jis reikalauja nespontaniškų ir apgalvotų sprendimų. Tiesa, nustebau, kad daugelis žmonių mano artimoje aplinkoje taiko šį metodą patys to nežinodami. Fenotipologija paliko didelį įspūdį - įsiminiau absoliučiai viską. Fenotipologijos teorija buvo įdomi, ir lengvai išmokstama bei įsimenama, patiko M.Lučino žinios fiziologijos srityje. Vakarais, po paskaitų maloniai leidau laiką sveikatingumo procedūrose. Šią stovyklą rekomenduočiau kitiems 100 %, kadangi “Stipraus mąstymo” ir fenotipologijos žinios jauname amžiuje yra nepaprastai didelė pagalba, kuriant geresnį gyvenimą ir padedanti išvengti nemalonumų. Dėkoju lektoriui Markui Lučinui už galimybę ir pasidalijimą “Stipraus mąstymo” bei fenotipologijos technologijomis, bei puikiai praleistą laiką.”

“Prieš stovyklą baiminausi, kad jausiuosi kvailas jos metu ir svarsčiau, ar susirasiu draugų, kurie man patiktų, tačiau tai buvo bereikalingos abejonės. Stovyklos metu buvo labai naudinga susipažinti su “Stipriu mąstymu” ir fenotipologija. Naudodamas “Stipraus mąstymo technologiją” išmokau spręsti neišsprendžiamas problemas, susipažinau su mąstymo schemomis, sistemų pavyzdžiais. Fenotipologija man leidžia pažinti žmones, žinant, kokias kompensacines reakcijas turi žmogus, pvz. su atsikišusiu smakru, smakru “skydo” formos, plačiu žandikauliu. Labai patiko, kad stovykla “Sėkmingos ateities grobikai” vyko viešbutyje, kuris turi SPA - vakarais naudojausi veido procedūromis, masažais, baseinu - tai buvo ir puikus poilsis! Šią stovyklą tikrai rekomenduoju paugliams, kurie nori gyventi geriau. Reikės kantrybės įsisavinant medžiagą, nes Markas Lučinas pasakoja labai daug įdomių dalykų, tačiau gauta informacija padės kurti sėkmingesnę ateitį ir išvengti problemų su kitais žmonėmis.”

Kas yra fenotipologija?

Ar fenotipologija turi mokslinį patvirtinimą?

Kam skirtas seminaras "Žmogaus fenotipas versle"?

Ko žmonės mokosi fenotipologijos seminaruose?

Profesijos parinkimas, partnerių suderinamumas. Kuo remiasi fenotipologinė analizė?

  Informacija apie renginį

  2024-07-29 09:30
  2024-08-02 18:00
  Totorių gatvė. 23, Vilnius

  Organizatorius

  Giedrius Švetkauskas
  37064163055
  Turite klausimų? Klauskite Giedriaus!
  organizer