MARKAS LUČINAS IR NELLI ORLOVSKAJA „GENETINIS VAIKO CHARAKTERIS: YPATYBĖS, GRĖSMĖS, UGDYMAS, VEIKLOS SRITIS“

MARKAS LUČINAS IR NELLI ORLOVSKAJA
„GENETINIS VAIKO CHARAKTERIS:
YPATYBĖS, GRĖSMĖS, UGDYMAS, VEIKLOS SRITIS“

Probleminiai santykiai su vaiku? Kodėl? Ką daryti? Kokia veiklos sritis Jūsų paaugliui tiks ir patiks bei bus racionali komercinės naudos prasme?
Pasitarkite su fenotipologijos autoriais Marku Lučinu ir Nelli Orlovskaja!

KONSULTACIJA SKIRTA

Tėvams, kurie nori sužinoti:
• savo vaiko / paauglio genetinį charakterį,
• pagal genetinį vaiko / paauglio charakterį labiausiai tinkančias studijų kryptis,
• pagal genetinį vaiko / paauglio charakterį labiausiai tinkančias ir komerciškai racionalias veiklos sritis (ir profesijas),
• kurie turi kažkokių problemų ar sunkumų su vaiko / paauglio ugdymu ar vaiko / paauglio elgesiu, ir kuriems reikia sprendimų, kaip vaiką / paauglį nukreipti teigiamo / racionalaus vystymosi kryptimi.
• kurie nori sužinoti tolesnius galimus vaiko / paauglio charakterio ir rezultatų vystymosi variantus.

KONSULTACIJOS TIKSLAI

• supažindinti tėvus ir vaiką / paauglį su genetiniu vaiko / paauglio charakteriu,
• informuoti, ko su vaiku / paaugliu negalima daryti, kad nesugadinti jo (-s) charakterio (saugumo technika),
• įvardinti vaikui / paaugliui labiausiai prigimtiniam charakteriui tinkančias ir komerciškai racionalias veiklos sritis (ir galimas profesijas),
• įvardinti gaires, kokį gyvenimo būdą pasirinkti atsižvelgiant į vaiko / paauglio charakterio specifiką,
• įvardinti, kaip spręsti probleminius klausimus bei sunkumus, susijusius su vaiko / paauglio ugdymu, vaiko / paauglio ir tėvų santykių probleminius aspektus ir t.t.

APIE KONSULTACIJAS

• Marko Lučino ir jo ilgametės kolegės Nelli Vachterova-Orlovskaja fenotipologinės konsultacijos vaikams ir paaugliams bei jų tėvams – tai labai greitas ir tikslus prigimtinio žmogaus charakterio nustatymas bei daugiau nei 30 mеtų patirtis konsultuojant karjeros, poros suderinamumo, personalo atrankos, saugumo ir kt. klausimais.
• Konsultacijų metu naudojama Marko Lučino autorinė patentuota technologija – fenotipologija.

IŠBANDYKITE FENOTIPOLOGIJĄ PRAKTIŠKAI!

Parašykite žinutę fenotipologijos populiarintojui ir Marko Lučino seminarų organizatoriui Giedriui Švetkauskui per socialinius tinklus arba el. paštu (būtinai pridėkite savo vaiko nuotrauką) ir nemokamai sužinokite 5 savo vaiko charakterio savybes!

G.Švetkausko Facebook profilio nuoroda čia.
LinkedIn profilio nuoroda čia.
El. paštu: čia.

PROGRAMA

• Konstatuojama, koks yra vaiko / paauglio genetinis charakteris ir iš to atsirandančios loginės išvados, kokie galimi labiau racionalūs vaiko / paauglio vystymo variantai, t.y. ką dėl vaiko / paauglio charakterio vystymo reikia daryti, o ko – negalima daryti,
• Įvardijama, kur galima padaryti klaidų ugdant vaiką / paauglį, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai pasitarnaus kaip:
- saugumo technika ugdant vaiką / paauglį,
- užaugęs vaikas / paauglys pats žinos, ko jam (jai) saugotis savo gyvenime.
• Tėvams įvardijama, kokius dalykus reikia patikrinti, kad įsitikinti, ar jie yra, ar jų – nėra (pvz. pas paauglę mergaitę stipriai išreikšti seksualumo duomenys, o ji tėvams sako, kad išeina 3 valandoms į biblioteką studijuoti. Tėvams bus galimybė patikrinti, į kokią “biblioteką” ji vaikšto…),
• Įvardijamos pagal genetinį vaiko / paauglio charakterį labiausiai tinkančios studijų kryptys,
• Įvardijamos pagal genetinį vaiko / paauglio charakterį labiausiai tinkančios veiklos sritys ir profesijos, bei tinkantis gyvenimo stilius,
• Problemų, kylančių tėvams su vaiku / paaugliu ar vaikui / paaugliui pačiam su savimi sprendimo variantai,
• Patarimai, kaip sustiprinti vaiko / paauglio charakterį ir optimizuoti ugdymą, kad rezultatas vaikui / paaugliui užaugus duotų puikią gražą rezultatų prasme.

LEKTORIUS APIE TEMĄ

Po konsultacijos tėvai supras, ką vaiko elgesyje įtakojo genetika, o kas – auklėjimo pasekmė.
Tėvai taip pat sužinos būdingiausias klaidas, kurių negalima daryti ugdant jų vaiką. Jei šeimoje yra brolių ir / ar seserų, kokie yra jų esminiai charakterių skirtumai ir kodėl negalima vienodai auklėti skirtingų tos pačios šeimos vaikų. Tėvai sužinos kokios yra pagrindinės grėsmės ugdant jų vaiką, atsižvelgiant į jo genetinius parametrus, t.y. kas konkrečiai gali būti problemiška ir kelti pavojų: polinkis į savižudybę, polinkis į nusikalstamą veikla, polinkis kūrybinei veiklai, nervų sistemos silpnumas, vyriškumo ir ryžto stoka, genetinio intelekto lygis.
Konsultacijos metu yra įvardijamos vaikui įdomios veiklos sritys, tinkančios pagal jo genetinį charakterį, atsižvelgiant į tėvų galimybes bei į tos veiklos racionalumą komercinės naudos prasme.
– Markas Lučinas –

KUO SKIRIASI SĄVOKOS „VEIKLOS SRITIS“ IR „PROFESIJA“?

• Veiklos sritis, tinkanti konkretaus charakterio žmogui, tai plataus diapazono kryptis, kurią vertinga ir rekomenduotina žinoti, kad tinkamai pasirinkti išsilavinimą.
• Profesija, tai labai konkreti, labai siauro diapazono veikla.
• Vienoje veiklos srityje gali būti labai daug profesijų.

Veiklos sričių ir profesijų pavyzdžiai:

1 pavyzdys:

• Veiklos sritis: žmogui tinka ir rekomenduotina užsiimti mechanika.
• Galimi profesijų variantai: karo aviacijos mechanikas (-ė), civilinės aviacijos mechanikas (-ė), juvelyras (-ė), laikrodininkas (-ė) ir t.t.

2 pavyzdys:

• Veiklos sritis: žmogui tinka ir rekomenduotina dirbti su gyvūnais.
• Galimi profesijų variantai: veterinaras (-ė), dresuotojas (-ė), cirko su gyvūnais valdytojas (-ė), gyvūnų teisių apsaugos fondo valdytojas (-ė), gyvūnų veisėjas (-ė), gyvūnų dailininkas (-ė) ir t.t.

3 pavyzdys:

• Veiklos sritis: žmogui tinka ir rekomenduotina dirbti kultūros srityje, pvz. su vaikais.
• Galimi profesijų variantai: renginių vaikams organizatorius (-ė), garso režisierius (-ė) vaikų teatre ir t.t.

• Profesija, tai kaip obuolys, kai medis (vaikas) jau užaugo.
• O kai medis (vaikas) dar mažas, jam reikia parinkti vystymo (veiklos) kryptį ir sužiūrėti kitus niuansus, t.y. reikia sužiūrėti, kad obelis (vaikas) nenušaltų, galbūt ją (vaiką) reikia persodinti į palankesnę aplinką ir t.t., t.y. obelį (vaiką) reikia suformuoti taip, kad ji (vaikas) užaugtų ir duoti puikų derlių (vaikas užaugtų sveikas, veiklus (-i), verslus (-i), gebantis pasirūpinti savimi (-i) ir tėvais senatvėje).
• Jei obels (vaiko) auginimo – formavimo procese bus padaryta klaidų, didelės obels (vaiko) jau lengvai nebepersodinsi. Bus prarastas laikas, o gaunamas derlius – ne visada geras.

Profesija fenotipologiškai yra parenkama konkrečiam periodui. Analizuojant mažą vaiką, sakoma ne profesija, o veiklos sritis (profesija kartais, jei vaiko charakteris yra labai specifinis, taip pat pasakoma, t.y. kai žmogus neturi daug pasirinkimo laisvės kuo užsiimti (taip nulemta genetinio charakterio), kad tai būtų ir finansiškai naudinga ir patiktų). Profesijos pasirinkimą įtakoja ir gyvenimiškos aplinkybės, kurios fenotipologiškai nėra suprognozuojamos.

Pavyzdys:

• konsultacijai atvedama mergaitė, kurios charakteris – stiprus, valdingas ir komerciškai pragmatiškas. Tėvams, kaip vienas galimų variantų, patariama vystyti mergaitę verslo kryptimi, t.y. užauginti stiprią verslininkę.
• laikui bėgant, mergaitei augant, jos gyvenime įvyko tokia situacija: mergaitė, būdama 17 m. įsimylėjo turtingą 30 metų verslininką, gyvenantį Monake. 17 m. pagimdė 1 vaiką, po to antrą (tokie dalykai žiūrint į mažą mergaitę – fenotipologiškai nesuprognozuojami). Atsidūrusi tokiose gyvenimo sąlygose, ji gali gyventi laimingos namų šeimininkės, t.y. turtingo vyro žmonos rolėje. O laisvalaikiu ji užsiiminės jai patinkančia veikla.

Kadangi gyvenimas (gyvenimiškos aplinkybės) nuolat keičiasi, tai gali keistis ir profesija.

KONSULTACIJOS NAUDA

• Sužinosite savo vaiko / paauglio prigimtinį charakterį, bei kaip jį vystyti, kad charakteris duotų "pelną" vaikui / paaugliui ir tėvams.
• Sužinosite, ko nedaryti su savo vaiko charakteriu, kad jo nesugadinti bei neišvystyti žalą sukelsiančių savybių.
• Sužinosite Jūsų vaikui / paaugliui pagal jo (-s) prigimtines savybes labiausiai tinkančias studijų kryptis.
• Sužinosite Jūsų vaikui / paaugliui pagal jo (-s) prigimtines savybes labiausiai tinkančias ir komerciškai racionalias veiklos sritis (ir profesijas).
• Gausite atsakymus, kai išspręsti sunkumus ar probleminius klausimus, kylančius su vaiko elgesiu / charakteriu.

IŠBANDYKITE FENOTIPOLOGIJĄ PRAKTIŠKAI!

Parašykite žinutę fenotipologijos populiarintojui ir Marko Lučino seminarų organizatoriui Giedriui Švetkauskui per socialinius tinklus arba el. paštu (būtinai pridėkite savo vaiko nuotrauką) ir nemokamai sužinokite 5 savo vaiko charakterio savybes!

G.Švetkausko Facebook profilio nuoroda čia.
LinkedIn profilio nuoroda čia.
El. paštu: čia.

KAIP VYKSTA KONSULTACIJA

• Vieta: ZOOM platforma (internetu).
• Konsultacijos data ir laikas: konsultacijos vyksta tinkamu užsakovams ir ekspertams metu (suderina organizatorius).
• Konsultacijų trukmės: priklausomai nuo pasirinkto varianto (žr. kainų pasiūlymus).
• Kalba: ekspertai kalba rusiškai (esant poreikiui, konsultacija sichroniškai verčiama į lietuvių kalbą).

N.B. Konsultacijos įrašymas video, audio priemonėmis draudžiamas.

ATSILIEPIMAI

„Dukrai Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultacija tiko ir patiko! Iš tiesų ji suteikė pasitikėjimo savimi, nes kai kuriose srityse dukra buvo save jau nurašiusi. Manau jai atsirado naujas požiūris ir polėkis ieškoti kitos veiklos 🙂 Žinoma, visada stebina, kai tavęs nepažįstantis žmogus taip tiksliai tave apibūdina, todėl ir atsiranda stiprus pasitikėjimas.”

„Labiausiai konsultacijos metu įsiminė tai, kad kai Markas išvardino vaikų savybes, susidarė įspūdis, lyg jis juos pažįsta nuo gimimo. Naudinga yra tai, kad labai aiškus tikslas, liko tiesiog pasirinkti priemonę. Taipogi pasidarė aišku, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su sūnumi, taigi jau dabar jaučiasi ir santykių pagerėjimas ir jo įdedamos pastangos visai kitokios. Taigi judame į priekį. Mes esame laimingi, kad sužinojome tiek daug naujo, įsisąmoninome kai ką, ko nenorėjome matyti ir šiaip buvo labai įdomu ir naudinga.”

“Konsultacija buvo labai įdomi. Norėjau sužinoti iš nuotraukų, ką Markas Lučinas gali pasakyti apie mano sūnų. Konsultacijos metu kardinaliai apie savo vaiką gal ir nesužinojau kažko tokio, tačiau M.Lučinas, pirmą kartą matydamas mano sūnų nuotraukose, viską labai įdomiai susistemino. Svarbiausias dalykas, kurį gavau, tai suvokimas, kad aš iš sūnaus norėjau ir reikalavau to, kad jis turėtų aiškią dienos discipliną, struktūrizuotą veiklų planą, t.y. kaip visi “normalūs žmonės”! Markas man per tas 10 minučių paaiškino, o aš ir pati tai seniai širdy įtariau, kad mano sūnaus prigimtis kitokia, savotiška. Ir kad jo ekstremalūs sportai (būriavimas, snieglentės), kurie mane kartais erzina, jam yra būtini. Po konsultacijos perpasakojau informaciją sūnui, smagiai aptarėme rezultatus :).”

„Iš tikro nesitikėjau, kad per tokį trumpą laiką tiek daug sužinosiu apie savo vaikus 🙂 Buvo įdomu, smalsu, kai kas netikėta, bet naudinga.”

„Jei labai atvirai, tai nieko labai naujo nesužinojau. Tiesiog Markas Lučinas patvirtino tai, ką visada galvojau ir kaip vertinau savo vaikus. Labai tuo džiaugiuosi. Vyras gal liko labiau šokiruotas 🙃 Labai patiko M.Lučino įžvalgos dukros atžvilgiu, suderinamų tautybių nurodymas ir labai taiklus lietuvių įvertinimas (gal Lietuvoje buvo islamas). Jai tiesiogiai su tuo tenka gyventi – ypač darbo paieškose. Savi vyriškos giminės verslininkai bijo jos kaip stiprios konkurentės. Svetimi darbdaviai sunkiai gali patikėti, kad jauna panelė gali sėkmingai vadovauti kolektyvui, nors patirties tame jau turi… Nuo pirmų Marko Lučino pasirodymų Lietuvoje labai jį gerbiu ir vertinu.”

“Abejonių prieš užsisakant Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultaciją savo dukrai buvo, bijojome, kad nebūtų kažko pasakyta vaikui, kas įrėmintų jos mąstymą. Tačiau visgi nusprendėme užsisakyti fenotipologinę konsultaciją ir gavome naudos iš to. 80 % ką išgirdome iš ekspertų – identiškai taip patys galvojome. O tie 20 %, t.y. tai, ko nežinojome ar mažiau akcentavome, tai padėjo mums susidėlioti aiškiau tai, ką patys jautėme, manėme, o per konsultaciją tik pasitvirtinome, buvo labai naudinga. Kai kuriuos aspektus pamatėme kitu kampu, turime apie ką pamąstyti bei padirbėti. Vertinga buvo ir tai, kad tai, kas man asmeniškai buvo akivaizdu, mano vaikui tai nebuvo savaime suprantama, todėl labai džiaugėmės, kad iš Marko ir Nelli dukra išgirdo tam tikrus dalykus, kaip pvz. kad ji gabi dailei, dizainui ir t.t. Šią konsultaciją jau rekomendavau 2 žmonėms, o patys šeimoje po konsultacijos turėjome ir turime daug diskusijų šia tema.”

“Prieš užsakant Marko Lučino fenotipologinę konsultaciją dėl mano vaiko charakterio ir su tuo susijusių klausimų buvo tokių abejonių: 1) pirmiausia, sulaikė nemaža konsultacijos kaina, 2) kai pati nežinau šios srities, kilo abejonių, ar gausiu kažkokios naudingos informacijos ar tik bendrinę informaciją, kuri tinka bet kuriam suaugusiam ar vaikui, t.y. abejojau, ar negausiu “copy – paste” konsultacijos. Mano vaiko toks amžius, prieš 5 klasę, kai kyla ypatingai daug svarbių klausimų, tiek toliau renkantis ugdymo įstaigą, tiek popamokinę veiklą, todėl užsisakiau konsultaciją. Per šią trumpą konsultaciją: 1) gavau aiškumą, kur judėti toliau, 2) kaip mamai man pakėlė pasitikėjimą savimi, 3. atėjo suvokimas, kad Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultacija, tai reali pagalba ir kad visada galima kreiptis papildomai, ir kad tai duos rezultatą. Labiausiai įsiminė patys konsultantai, ypač Markas, labai malonu bendrauti su tokiu atviru žmogumi. Ir tai, kad nepaisant trumpo konsultacijos laiko, jos eigoje supratau, kad Markas galėtų diskutuoti ir “per naktį” :). Konsultaciją jau rekomenduoju draugams!”

“Aš su vyru manau, kad Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultacija mums buvo naudinga ir sužinojome dar vieną nuomonę iš šalies būtent dėl mūsų sūnaus. Labiausiai įsiminė, kad papasakojo visiškai taip kaip yra, ką mes nujaučiame, matome savo vaikuose. Taip pat buvo naudinga, kad sužinojome kuria linkme kreipti savo vaikus ir kaip su jais bendrauti, mokintis bendrauti. Viskas labai informatyviai. Norėtųsi daugiau laiko, kad nereikėtų skubėti, tad kitą kartą geriau sutiktume mokėti daugiau, kad būtų ilgesnis konsultacijos laikas.”

Kas yra Fenotipologija?

Kuo fenotipologija skiriasi nuo fiziognomikos ir veidotyros - veidoskaitos?

Ar fenotipologija turi mokslinį patvirtinimą?

Kokiu tikslu užsakomos fenotipologinės konsultacijos?

Profesijos parinkimas, partnerių suderinamumas. Kuo remiasi fenotipologinė analizė?

  Informacija apie renginį

  Data: derinama individualiai su užsakovu. Registruokitės dabar!

  Organizatorius

  Giedrius Švetkauskas
  37064163055
  Turite klausimų? Klauskite Giedriaus!
  organizer