Diversinė funkcinė analizė

PROBLEMATIKA

Tam, kad optimizuoti visą verslo procesą siekiant, kad darbas taptų paprastesniu, sumažėtų sąnaudos, o pelnas taptų stabilesniu, bei atrastumėte paslėptus nemokamus verslo resursus, šiuo tikslu atliekama diversinė funkcinė verslo analizė bei pateikiamos rekomendacijos, ką daryti, kad sustiprinti savo verslo pozicijas rinkoje.

Verslo savininkas / vadovas gauna aiškų savo verslo paveikslą, kurio kaip taisyklė, savininkai / vadovai niekada tiksliai nežino, kaip ir nežino visų paslėptų grėsmių ir galimybių. Kodėl nežino? Nes nedalyvauja visuose procesuose, o dirba su iškreipta verslo valdymo informacija ar jos nuotrupomis.

Diversinės funkcinės analizės rezultatas - aiškios, konkrečios, pragmatiškos, verslo konkurencingumą padidinsiančios rekomedacijos, kurių dėka bus galima sustiprinti savo verslo pozicijas rinkoje. Arba jį laiku parduoti, jei verslo perspektyvos - beviltiškos.

KAS ATLIEKA DIVERSINES FUNKCINES ANALIZES?

APIE EKSPERTĘ

Nuo 1993 m. N. Orlovskaja kartu su fenotipologijos autoriumi Marku Lučinu konsultuoja verslo bei politines organizacijas diversijų, saugumo bei inovatyvių sprendimų klausimais.

N. Orlovskaja taip pat yra TRIZ ekspertė (TRIZ – išradybinių uždavinių sprendimo teorija).

N. Orlovskaja veda seminarus “Funcinė diversinė analizė”, “Saugumas personalo srityje” bei kartu su M.Lučinu seminarą “Be kaukės: pranašumas parduodant”, kurio metu moko poveikio klientams technikų.

Darbo specifika konsultaciniame versle su M.Lučinu: atliekant verslo auditą – padėti išspręsti organizacines, rinkodaros, technines bei su personalu susijusias užduotis (pvz. kaip nutraukti įmonėse vykstančias vagystes, kaip nutraukti intrigas, kaip nutraukti departamentų tarpusavio konfliktus, kaip gražiai atleisti žmogų ir t.t. Darbas kas kartą reikalaujantis inovatyvių sprendimų.).

"Tarkime, Jūs pastebite, kad darbuotojų skaičius įmonėje didėja, o veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas mažėja? Galbūt atsirado jausmas, kad anksčiau mažiau personalo atlikdavo tą patį darbo kiekį? Mūsų nuomone, tai yra pirmieji valdymo sistemos krizės požymiai. Tokioje situacijoje yra tikslinga pertvarkyti visos gamybos arba jos atskirų sekcijų ar verslo procesų valdymo sistemą. Bet kokia gamybos ar verslo sistema, nepriklausomai nuo veiklos sferos ar įmonės masto, susideda iš individualių elementų - verslo-procesų, kurie turi prisidėti prie strateginių tikslų įgyvendinimo. Įmonei vystantis, procesai joje patiria pasikeitimus, tačiau dažnai jie niekur nėra aprašyti, o tai neleidžia analizuoti procesų, kad juos patobulinti."
- Nelli Orlovskaja -

DFA IŠRYŠKINA

• visos sistemos organizacinės, technologinės ir techninės konstrukcijos stabilumą,
raktinių funkcinių ryšių kokybę,
• taip vadinamą sistemos „sveikatos lygį“ ir jo stipriąsias bei silpnąsias puses,
papildomus nematomus resursus,
• sistemos raktinių asmenų atitikimą jų funkcinėms pareigoms,
akivaizdžius ir paslėptus, sąmoningus ir nesąmoningus "diversantus" ir "maištininkus",
• tikrus ir lojalumo iliuziją sukuriančius darbuotojus.

DFA REZULTATAIS YRA

• informacijos apie kompanijos būklę naujumas ir realistiškumas,
• probleminės šaknies, kurios išsprendimas gali sumažinti kitų problematiškumą, išryškinimas,
• siaurų vietų ir priežasties-pasekmės ryšių suvokimas,
• visų funkcinių raktinių sistemos mazgų optimalios sąveikos schemos sukūrimas,
• optimizavimo būdų ir prioritetų, remiantis gautu įvertinimu ir parengtomis rekomendacijomis, nustatymas,
• gauti daugialypį visos sistemos žmogiškojo potencialo struktūros įvertinimą.

Ar laikyti firmoje specialistus profesionalus, jei jie kelia įtampą kitiems kolektyvo nariams?

Apmokius darbuotoją ir išaiškinus, ką daryti, jis to nedaro. Kodėl?

ARTIMIAUSI KURSAI

NELLI ORLOVSKAJA „SAUGUMAS PERSONALO SRITYJE”
Balandžio26, 2026

NELLI ORLOVSKAJA „SAUGUMAS PERSONALO SRITYJE”

Norėtumėte mažiau personalo keliamų problemų ir daugiau pelno? Susipažinkite su personalo valdymo "paslaptimis" vadovams!
Internetu (ZOOM platforma)

DIVERSINĖS FUNKCINĖS ANALIZĖS KONSULTACIJOS