Fenotipologija, tai metodika neturinti analogų šiuolaikiniame pasaulyje. Tai pati efektyviausia technologija, leidžianti puikiai diagnozuoti characterio savybes be prognozuoti elgesį. Fenotipologija analizuoja konkrečią asmenybę per jo(s) išorinę išvaizdą ir veido bruožus. Fenotipologijos dėka per kelias minutes pamatysite žmoguje daugelį dalykų, kurių nežino jis pats.

Fenotipas yra išorinė genetikos išraiška. Praktikuojant fenotipologiją galima „skaityti“ genetinius asmenybės bruožus, kurie yra aiškiai matomi kiekvieno žmogaus veide. Fenotipas formuojasi tiek genotipo, tiek išorinės aplinkos įtakoje, štai kodėl genetinė programa yra apibrėžiama naudojant mokslinius duomenis ir griežtą duomenų analizės metodą. Fenotipo technologija apjungia daugiamatę vertinimo, klasterinę ir faktorinę analizę.

Ši technologija 2003 m. buvo patentuota JAV, Rusijoje ir Estijoje su prioritetine apsauga visame pasaulyje. Fenotipologijos autorius yra Markas Lučinas

 • Marko Lučino fenotipologija, plačiau>>
 • Marko Lučino seminaras „Žmogaus fenotipas versle“ (I dalis), plačiau>>

 

Paslauga „Fenotipologinis DFA personalo auditas“


PERSONALO AUDITAS, TAI PROCESAS, LEIDŽIANTIS:

 • suvokti visą ir bendrą darbuotojų atitikimą jų užimamoms pareigybėms,
 • suvokti darbuotojų profesinės kompetencijos lygį ir lojalumą įmonės interesams,
 • turėti personalizuotą kiekvieno darbuotojo „eksploatavimo“ dokumentaciją su rekomendacijomis.

PERSONALO AUDITO REZULTATAIS YRA:

 • įmonės profesinio ir moralinio mikroklimato identifikavimas,
 • kompetetinga įmonės personalo valdymo ir samdymo strategija,
 • kompanijos „personalo siurblio“, nuolatinio įplaukiančių kandidatų srauto pavidalu, sukūrimas,
 • rekomendacijų raktinių figūrų pareigybinėms instrukcijoms sukūrimas,
 • daugialypis visos sistemos žmogiškojo potencialo struktūros įvertinimas.

I PASLAUGA: VIDINIS FIRMOS PERSONALO AUDITAS

Tikslas

 • Gauti pilną profesinio ir moralinio kolektyvo mikroklimato paveikslą, kad sukurti kompetentingą personalo politikos strategiją.

Būtinas laikas

 • Iš viso 5-8 interviu per dieną.
 • Pokalbio trukmė su 1 asmeniui: nuo 40 min. iki 2 val.
 • Analitinis medžiagos apdorojimas + ataskaitos parašymas: nuo 20 min. / asmeniui.

Proceso aprašymas

 • Esamo kolektyvo mikroklimato analizė.
 • Pagrindinių raktinių figūrų, kurios bus interviuojamos, sąrašo sudarymas.
 • Reikalavimų raktinėms pareigybėms suformulavimas.
 • Kiekvieno interviuojamojo asmeninių savybių aprašymas.
 • Personalo politikos strategijos ir rekomendacijų sukūrimas.

Naudojamos technologijos

 • Patentuotas išradimas „technologija Fenotipologija“.
 • Autorinės verslo apklausos metodikos.
 • Autorinės diversinės analizės metodikos.
 • Autorinės analitinio interviu metodikos.
 • Ir kitos autorinės interviu metodikos.

Tikslinės analizuojamos charakteristikos

 • Lojalumo laipsnio bendrovei nustatymas.
 • Kandidato naudingumo bendrovei nustatymas.
 • Kandidato pavojingumo bendrovei laipsnio nustatymas.
 • Kandidatūros atitikimas užimamoms pareigoms.
 • kt.

Rezultatas

 • Analitinė komandos santrauka, visos komandos grafinė fenotipo schema, rekomendacijos.

II PASLAUGA: PERSONALO SAMDYMO AUDITAS

Tikslas

 • Gauti išsamų vaizdą apie esamą personalo skyriaus požiūrį į darbuotojų samdymą, kad sukurti kompetentingą įdarbinimo strategiją.

Būtinas laikas

 • Iš viso 5-8 interviu per dieną.
 • Pokalbio trukmė su 1 asmeniui: nuo 40 min. iki 2 val.
 • Analitinis medžiagos apdorojimas + ataskaitos parašymas: nuo 20 min. / asmeniui.

Proceso aprašymas

 • Individualus ir kryžminis analitinis interviu su kiekvienu raktiniu kandidatu (1,5 valandos kiekvienam).
 • Individualių kiekvieno interviuoto kandidato fenotipologinių pasų sudarymas.
 • Rekomendacijų dėl darbuotojų samdymo suformavimas.

Naudojamos technologijos

 • Patentuotas išradimas „technologija Fenotipologija“.
 • Autorinė metodika „Personalo siurblys“.
 • Autorinės interviu metodikos.

Tikslinės analizuojamos charakteristikos

 • Kandidato naudingumo bendrovei nustatymas.
 • Kandidato pavojingumo bendrovei laipsnio nustatymas.
 • Kandidatūros atitikimas užimamoms pareigoms.
 • kt.

Rezultatas

 • Individualios rekomendacijos dėl vertingų kandidatų.

III PASLAUGA: VIP ARBA RAKTINIŲ FIGŪRŲ PERSONALIZUOTAS AUDITAS

Tikslas

 • Nustatyti analizuojamų raktinių figūrų atitikimą užimamoms pareigoms.

Būtinas laikas

 • Apskaičiuojama individualiai. Nuo 4-ių valandų 1-am kandidatui.

Proceso aprašymas

 • Individualus interviu su raktine figūra.
 • Raktinės figūros pareiginių instrukcijų analizė.
 • Raktinės figūros analitinės santraukos sudarymas.

Naudojamos technologijos

 • Patentuotas išradimas „technologija Fenotipologija“.
 • Autorinė metodika „Verslo tardymas“.
 • Autorinė diversinės analizės metodika.

Tikslinės analizuojamos charakteristikos

 • Lojalumo laipsnio bendrovei nustatymas.
 • Kandidato naudingumo bendrovei nustatymas.
 • Kandidato pavojingumo bendrovei laipsnio nustatymas.
 • Kandidatūros atitikimas užimamoms pareigoms.
 • kt.

Rezultatas

 • Daugialypė asmeninė raktinės figūros charakteristika.

IV PASLAUGA: DISTANCINĖ ANALIZĖ

Tikslas 

 • Gauti individualią analizuojamos figūros charakteristiką.

Būtinas laikas 

 • 40 minučių kiekvienai kandidatūrai.

Proceso aprašymas 

 • Turimos informacijos apie kandidatą analizė (nuotraukos, reziumė ir t.t.).
 • Interviu online režimu (skype).

Naudojamos technologijos 

 • Patentuotas išradimas „technologija Fenotipologija“.
 • Autorinės interviu metodikos.

Tikslinės analizuojamos charakteristikos

 • Aptariama su užsakovu asmeniškai.

Rezultatas 

 • Analizuoto kandidato asmeninė charakteristika.

 


UŽSISAKYKITE MARKO LUČINO PERSONALO FENOTIPOLOGINĮ AUDITĄ JAU DABAR!

  vardas, pavardė (*)

  el. pašto adresas (*)

  telefonas (*)

  įmonės pavadinimas

  žinutė

  * - būtina nurodyti.