RITMOMETODAS 7P0 EDLM (RITMOLOGIJA) – mokslas apie LAIKĄ. Ritmometodas 7P0 – tai darbo su laiku metodas, leidžiantis pagreitinti, ištęsti, sulėtinti laiką, o taip pat laike judėti į praeitį bei į ateitį. Metodo autorė – Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) (Rusija) visą savo gyvenimą paskyrusi žmogaus galimybių dirbti su laiku tyrinėjimams.

“Žmogus, perskaitęs ritmą, įgauna didesnį nei aplinkiniai greitį ir jis suspėja nuveikti daug daugiau, jo gyvenimas tampa labiau koncentruotas ir turtingesnis…”
– Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) –
(Iš knygos «Звёздные ритмы времени»)METODO AUTORĖ

Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko)  astronomė, rašytoja, daugiau kaip 25 metus užsiimanti ketvirto išmatavimo – laiko ir jo poveikio žmogui, tyrinėjimais. Šiuo tikslu ji organizavo ir įgyvendino ekspedicijas į Šiaurės ir Pietų ašigalius, o taip pat keletą ekspedicijų aplink pasaulį: palei ekvatorių ir palei meridianus. Sukauptos patirties ir gautų rezultatų dėka E.D. Lučezarnova sukūrė darbo su laiku metodą – Ritmometodą 7P0 ir naują žinių sritį – Ritmologiją.

Per daugiau kaip 25 darbo metus šia kryptimi išleista daugiau kaip 400 knygų bei monografijų, o taip pat sukurta nauja žanro forma – Ritmas. Tai ypatingu būdu organizuotas tekstas su vienas į kitą prasiskverbiančiomis sintaksinėmis ir semantinėmis konstrukcijomis, o tai leidžia tekstui tapti tūriniu ir daugiaprasmiu. Evdokijos D. Lučezarnovos kūrybos ypatybė – griauti stereotipus. O kalbos vaizdingumas, literatūrinės minties aforistiškumas ir paradoksalumas išskiria jį iš įprastinių kategorijų.

Evdokijos D. Lučezarnovos knygų skaitytojų ir paskaitų klausytojų pasaulyje yra apie 100 000, pravesta daugiau kaip 1000 susitikimų ir konferencijų.


“Jei iš įvykio išimate ritmą – įvykis žūsta. Jei į įvykį įvedate ritmą – įvykis pradeda klestėti. Tai metodo “Ritmas” pagrindas.
– Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) –
(Iš knygos «Живой ритм»)

Evdokija D. Lučezarnova LRT laidoje  “Stilius”
reportažas nuo 16:59 – 27:54 min.


RITMOMETODAS 7P0 (RITMOLOGIJA)

Ritmologija nėra mokslas savo grynąja forma. Taip taip pat nėra religija ar menas. Ritmologija yra visų žmonijos žinių sintezė ir išsidėsto tarp filosofijos, kuri aiškina aplinkinio pasaulio sandarą bei tarp psichologijos, kuri aiškina konkretaus racionaliai mąstančio individo elgesio motyvus. Tai trečio tūkstantmečio mokslas, leidžiantis ženklų sistemos dėka išeiti į pirmapradžius visa ko ritmus ir paaiškina jų veikimą. Šis metodas šimtu procentu išskleidžia kiekvieno žmogaus smegenų programą, nepriklausomai nuo jo amžiaus ar išsilavinimo.

Ritmologija leidžia pamatyti laiko giją, kuri suriša visus egzistuojančius įvykius ir likimus, objektus ir žmonių atvaizdus. Ji taip pat leidžia išmokti ženklų sistemą – suprasti, kas konkrečiai vyksta šiuo metu su konkrečiu žmogumi ir kur tai nuves dar prieš tai, kol šie įvykiai įvyksta materialioje realybėje. Ši šviesos gija iš laiko perspektyvos leidžia reguliuoti įvykius, vykstančius erdvėje, ir koreguoti žmonių likimus iš laiko perspektyvos.

Esminė Ritmologijos užduotis – padėti žmogui perskaityti ir struktūrizuoti savo gyvenimą, ko pasekoje tampa įmanoma suprasti akivaizdžius dėsningumus, atsiskleidusius tokios analizės ir “savęs surinkimo” metu ir išmokti numatyti, kas vyks ateityje, remiantis dabarties įvykių stebėjimu. Ritmologija – tai jūsų gebėjimas stebėti įvykius, susisteminti juos į logiškai pagrįstą grandinę ir kas vertingiausia – valdyti juos.


“Bet kokį ritmą galima įvesti į kokį norite įvykį ir tas įvykis – įvyks. Ritmą galima pašalinti iš bet kokio įvykio, ir tas įvykis – nebeįvyks.”
– Evdokija D. Lučezarnova (Marčenko) –
(Iš knygos «Живой ритм»)Metodo sudėtinės dalys – Ritmas, Ritmika, Ritmologija.

 • Ritmologija pasakoja žmogui apie jį, kaip apie laiko talpyklą ir rodo, kaip gyventi ir dirbti su savimi savo viduje ir ant ribos su savimi ir supančiu pasauliu. Ritmologija gyvenimą daro gražesniu pripildydama jį nuostabiu papildomos laisvės laipsnio veiksniu. Laisvė laike yra pati unikaliausia laisvė iš visų egzistuojančių deklaruojamų laisvių.
 • Ritmas, tai laikas, įformintas, kaip erdvės, žinių, atminties, energijos ir informacijos kontūras, t.y.  tarsi visų mus supančių “kaimynų” apvalkalas. Įsivaizduokite obuolį – yra centras, o aplink jį – materija. Bet kuris įvykis atrodo lygiai taip pat. Bet kurio įvykio centre yra jį kuriantis ritmas. Kai yra ritmas – yra įvykis. Kad suformuoti norimą įvykį reikia tiesiog parinkti tinkamą ritmą (Ritmų parašyta daugiau nei 12 000).
 • Ritmika – leidžia kurti įvykius.

Ritmologija leidžia pašalinti nereikalingus įvykius. Ritmika leidžia kurti įvykius. Visa tai vyksta Ritmo dėka. Perskaičius Ritmą jis teikia malonumą. Jo užduotis – perduoti energiją ir informaciją.
– Evdokija D. Lučezarnova –

Aišku viena, kad laikas gyvena žmoguje ir žmogus geba fiksuoti laiką. Akivaizdu, žmogui sunkiausia sužinoti tai, kas gyvena jo viduje, tačiau sužinojus –  jam tampa lengva gyventi.Ateidami pas mane jūs gaunate naujus laiko išteklius su kuriais keliaujate į savo ankstesnį gyvenimą. Jūsų smegenys tampa atnaujintomis, pripildytomis ir lengvomis.  Ritmai gyvose knygose padeda Jums išlikti laike.
– Evdokija D. Lučezarnova –


KOORDINATĖS

Kad apibrėžti savo vietą erdvėje, kiekvienam žmogui reikalingi nuosavi namai, o tokie namai gyvenimui laike – vadinami asmeninėmis koordinatėmis. 

Koordinatės yra 3-jų rūšių:

 • Koordinatės gyvenimui laike mums įprastame “Pasaulyje”, t.y. energijoje ir informacijoje – “Raktinės koordinatės”,
 • Koordinatės gyvenimui laike “Šviesoje”, t.y. erdvėje ir laike – “Spindulinės koordinatės”,
 • Koordinatės gyvenimui laike “Spindulyje”, t.y. žiniose ir atmintyje – “Pagrindinės koordinatės”. 

Žmogaus patalpinimui visuose trijuose pasauliuose (“Pasaulyje”, “Šviesoje” ir “Spindulyje”), kad bet kuris žmogus galėtų naudotis savo “koordinatėmis”, naudodama rusų kalbos galimybes, Ritmometodo 7P0 autorė Evdokija D. Lučezarnova, pervedė “koordinates” per laiką.


Pirmasis raktas savo namui laike – “Raktinės koordinatės”.

Pirmasis raktas ir pirmoji koordinatė skirti išorinio pasaulio (visos aplinkos, kuri mus supa) atrakinimui ir vadinasi “Matrica”.

 • Pasaulis yra sudarytas iš skirtingų energijos ir informacijos proporcijų. Laikas jame fiksuojamas judėjimu, o pagrindinė materijos konstanta yra kūnas, kaip transporto priemonė smegenims. Kūno judėjimui per planetą taip pat reikalingas transportas. Kūno judėjimą bei elementų kūne judėjimą galima reguliuoti turint asmeninę koordinatę “Matricą”.
 • “Matricos” įsisavinimas padeda kiekvienam apsispręsti dėl komfortiškų kūno parametrų, t.y. tai, kas teiks malonumą, patogumą bei garantuos žmogui puikią sveikatą.

Antrasis raktas, t.y. antroji koordinatė vadinasi “Sakralusis vardas” ir yra skirtas vidinei aplinkai, t.y.  nuosavai sąmonei ir pasąmonei, nuosavai psichikai, įvertinimui, analizei ir aplinkinio pasaulio suvokimui.

 • Koordinatė “Sakralusis vardas” leidžia nukreipti dialogą bet kuria kryptimi. Informacija yra sudaryta iš žodžių ir garsų, ir ji kuria visus santykius tarp žmonių. Šiame pasaulyje Jus atpažįsta pagal Jūsų vardo etiketę, kurią naudoja visi, nepriklausomai nuo Jūsų nuomonės. Turint koordinatę “Sakralusis vardas” Jūs įgaunate asmeninį kodą, kuris leidžia tinkamai atidaryti ir uždaryti savo asmeninę informaciją, o taip pat ši koordinatė leidžia Jūsų vardui teisingai išeiti į bendrą informaciją. 
 • Jei reikalingas tvirtas protas, aštrus žodis, griežta asmeninė pozicija, poreikis spręsti klausimus iš peties, arba jei reikia būti mikštesniu, tapti lankstesniu, užglaistyti situaciją, o galbūt – sukurtį įspūdį, kad Jūs nenutuokiate, koordinatės “Sakralusis vardas” substancijos dėka galėsite tinkamai sureguliuoti savo santykius su aplinkiniais, būnant tokiu, kokiu reikia būti, norit pasiekti Jums reikalingą rezultatą.
 • Koordinatės “Sakralusis vardas” įsisavinimas padeda išryškinti savo unikalias ypatybes bendraujant ir leidžia kurti efektyvius ryšius, bei būti sėkmingu, maloniu ir įdomiu žmogumi.

Raktinė koordinatė “Matrica” padeda kūną aprūpinti sveikata, o koordinatė “Sakralusis vardas” – bendravimo lengvumu visuose lygmenyse bei leidžia valdyti savo gyvenimą iš laiko naudojantis Ritmometodu 7P0.
Raktinės koordinatės “Matrica” ir “Sakralusis vardas” – tai pagrindiniai raktai, skirti patekti į laiką, kaip į ketvirtą išmatavimą.
Jei nusprendėte, kad Jums jau metas gyventi laike – reiškia jau metas įsigyti būstą jame!
– Evdokijas D. Lučezarnova –

Kad tinkamai naudotis “Raktinėmis koordinatėmis”, reikia tinkamai pasiruošti, t.y. sudalyvauti programoje “Raktinės koordinatės”. 

Programos “Raktinės koordinatės” tikslai:

 • ištyrinėti savo startinę poziciją: ką reiškia būti sveiku ir išmintingu,
 • patirti naujas sveikatingumo ir kūno sustiprinimo formas,
 • pagerinti savo komunikabilumą,
 • įsisavinti Ritmologijos instrumentus, leisiančius pagerinti sveikatą ir patrauklumą.
 • savo Ritmologinio vystymosi programos sudarymas.

P.S. Efektyviam mokymuisi programoje “Raktinės koordinatės” rekomenduojama (tai nėra būtina) įsisavinti kursą “Ritmologija kiekvienam”. Po programos “Raktinės koordinatės” Jūs gausite Raktinių koordinačių pojūtį ir sertifikatą. Pačios koordinatės išduodamos renginiuose “Radast” arba kituose susitikimuose su Ritmometodo 7P0 Autore Evdokija D. Lučezarnova.


Antrasis raktas savo namui laike – “Spindulinės koordinatės”. 

 • Kad gauti šias koordinates būtina sudalyvauti programoje “Spindulinės koordinatės”
 • Ši programa leidžia gauti savo asmenines “Spindulines koordinates” – “Obraz”, “Oblik”, “Lobr” ir “Robl”.
 • Gavęs ir įsisavinęs “Spindulines koordinates”, žmogus pasitikėdamas savimi orientuojasi laike, sugeba savarankiškai judėti laike bei kurti būtinas jam ženklų gijas. 
 • Koordinatė “Obraz” orientuoja kūną link sveikatos, mainų, pinigų, energijos. 
 • Koordinatė “Oblik” aprūpina vardo siekį šlove, žinomumu, prestižu. 
 • Koordinatės “Lobr” ir “Robl” atsako už Ego-Aš ir Esmę bei formuoja žmogaus padėtį Ritmolaiko viduje. 
 • Su šiomis koordinatėmis gyvenimas tampa lengvas ir malonus!
 • Kad sudalyvauti programoje “Spindulinės koordinatės”, būtina sudalyvauti programoje “Raktinės koordinatės” arba turėti “Raktines koordinates”. Po mokymų gausite “Spindulinių koordinačių pojūtį”. Pačios “koordinatės” gaunamos renginiuose “Radast” arba kituose susitikimuose su Ritmometodo 7P0 Autore Evdokija D. Lučezarnova.
 • Laiko vadovas, t.y. knyga “Raktas perėjo į Spindulį” išduodama kiekvienam dalyviui programos metu.

Trečiasis raktas savo namui laike – “Pagrindinės koordinatės”. 

 • Kad gauti šias koordinates būtina sudalyvauti programoje “Pagrindinės koordinatės”. 
 • Programa suteikia teisę gauti savo asmenines “Pagrindines koordinates”, t.y. “Radasteja”, “Stradasteja” ir “Zituord”. 
 • “Pagrindinės koordinatės” orientuoja žmogų “Spindulinėje visatoje”. 
 • Norint dalyvauti šioje programoje, reikia būti sudalyvavus programose “Raktinės koordinatės” ir “Spindulinės koordinatės” bei “Sugrįžimo ritmas”. Po mokymų programos gausite “Pagrindinių koordinačių pojūtį”, o pačias koordinates – renginyje “Radast” arba susitikime su “Pagrindiniu Spinduliu”.
 • Knyga “Lučioz” išduodama kiekvienam dalyviui programos metu.


POPULIARIAUSIOS MOKOMOSIOS PROGRAMOS

Programų “Ritmomera” serija

“Ritmomeros” – knygų ir programų serija, paskirta tokioms gyvenimiškoms temoms, kurios jaudina daugelį. Šių knygų ir programų unikalumas tame, kad Autorė duoda ne tik originalų išaiškinimą tokių sąvokų, kaip gėris ir blogis, kaip mirtis ir nemirtingumas, išdavystė ir vagystė, sveikata, žmonių ryšiai, grubumas ir kvailumas, nuoskaudos ir baimė, pinigai ir kt., tačiau skaitytojams ir programų dalyviams tuo pačiu metu suteikiama savo gyvenimo korekcijos galimybė, t.y. tų anomalinių zonų korekcija, kurias sukūrė tiek pats žmogus, tiek jo aplinka. Praktiniai metodai darbui su aukščiau išvardintomis temomis padės Jums išsaugoti savo brangų laiką ir daugiau jo neeikvoti problemoms.

“Pats žodis “mirtis” («смерть») reiškia “matuoklį” («мера»): laiko matą, kuris yra skirtas kažkokiai būtybei…”

Programų iš serijos “Ritmomera” temos:

 • Sapnas. Išmintingi patarimai.
 • Vagystės panaikinimas. Nuosavybė.
 • Energinis suderinamumas. Energo branduolys.
 • Gobšumas ir godumas. Žavesys.ritmomera-znaki-zodiaka
 • Meilė. Mėgavimasis.
 • Melo likvidavimas. Švara.
 • Nemirtingumas. Erdvės branduolys.
 • Žvaigždžių maistas. Žvaigždiškumas.
 • Sveiki. Sveikata.
 • Zodiako ženklai. Galybė.
 • Kokiu turi būti įsisavinantis Ritmologiją. Laiko branduolys.
 • Informaciniai mainai. Informo branduolys.
 • Išsilaisvinimas nuo kvailumo ir grubumo. Talpumas.
 • Gėrio ir blogio suvokimas. Lojalumas.
 • Sąmonės įsisavinimas. Suvokimo branduolys.
 • Rusai. Ženklinės nuorodos.
 • Keršto ir meilikavimo atpažinimas. Kruopštumas ir ilgaamžiškumas.
 • Išdavystės nugalėjimas. Gebėjimas mokytis.
 • Naudos iš baimės gavimas. Tuštuma.
 • Įžeidumo ištirpdymas. Džiaugsmas gyvenimu.
 • Pasąmonės įsisavinimas. Jausmų branduolys.
 • Pinigai. Ekvivalentas.
 • Anomalinės zonos. Kompleksiškumas.
 • Kokiu tikslu studijuojame pasaulį. Laiko branduolys.
 • Nuovargio nuėmimas. Šeimos branduolys. Tobulumas.
 • Tautybės įtaka. Gyvenimo branduolys.
 • Valstybės sandara. Darbingumas.
 • Duota amžiaus. Atitikimas.
 • Pavydo išskyrimas. Išmintingumas.

Programų serija “Nieko atsitiktinio nebūna”:

 • Žvaigždžių šviesa konservų dėžutėje” arba “Aš – saulės konservas”;
 • Ženklinė gyvenimo knyga;
 • Įvykis toks, koks jis yra;
 • Likimas ir karma;
 • Tėvai. Pradėjimas – gimimas;
 • Aš – žemietis;
 • Aš – žmogus;
 • Pirminiai jausmai;
 • Kūnas – Aš – Vardas;
 • Žemė ir žmonija. Energija ir informacija;
 • Erdvė ir laikas;
 • Gyvenimo juosta.


KUR STUDIJUOTI RITMOMETODĄ 7P0?

 • Gyvenimiškų problemų eliminavimas “Ritmomera” serijos programose – internetu.
 • Ritmologijos metodo atstovybė Vilniuje.
 • Ritmologijos centras “VALDŽIA” (šalia Sankt-Peterburgo).
 • Ritmologijos centras “JĖGA” (Baikalas).
 • Ritmologijos centras “GROŽIS” (Krymas).
 • Ritmologijos centras “IŠMINTIS” (Miasas).
 • Ritmologijos centras (Kipras).
 • Ritmologijos centras (Portugalija).NORĖTUMĖTE IŠBANDYTI RITMOMETODĄ 7P0? SUSISIEKITE JAU DABAR!

vardas, pavardė (*)

el. pašto adresas (*)

telefonas (*)

įmonės pavadinimas

žinutė

* - būtina nurodyti.

Pažintinė pramoga