NELLI ORLOVSKAJA „DIVERSINĖ FUNKCINĖ ANALIZĖ”

NELLI ORLOVSKAJA
"DIVERSINĖ FUNKCINĖ ANALIZĖ"

INOVACINIS DFA PROCESAS

• NUSTATYMAS: paslėptų papildomų išteklių Jūsų įmonėje nustatymas.
• IDENTIFIKAVIMAS: nepakankamų ryšių organizacijoje identifikavimas.
• IDENTIFIKAVIMAS: perteklinių ryšių organizacijoje identifikavimas.
• PAIEŠKA: vidinių "maištininkų", "diversantų" ir "balasto" paieška.
• IŠRYŠKINIMAS: nepatikimų konstrukcijų verslo ar gamybos architektūroje, išryškinimas.
• SURINKIMAS: informacijos rezultatyvaus problemų sprendimo sukūrimui, surinkimas.

DIVERSIJŲ ANALITIKĖ APIE TEMĄ

"Tarkime, Jūs pastebite, kad darbuotojų skaičius įmonėje didėja, o veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas mažėja? Galbūt atsirado jausmas, kad anksčiau mažiau personalo atlikdavo tą patį darbo kiekį? Mūsų nuomone, tai yra pirmieji valdymo sistemos krizės požymiai. Tokioje situacijoje yra tikslinga pertvarkyti visos gamybos arba jos atskirų sekcijų ar verslo procesų valdymo sistemą. Bet kokia gamybos ar verslo sistema, nepriklausomai nuo veiklos sferos ar įmonės masto, susideda iš individualių elementų - verslo-procesų, kurie turi prisidėti prie strateginių tikslų įgyvendinimo. Įmonei vystantis, procesai joje patiria pasikeitimus, tačiau dažnai jie niekur nėra aprašyti, o tai neleidžia analizuoti procesų, kad juos patobulinti."
- Nelli Orlovskaja -

DFA IŠRYŠKINA

• visos sistemos organizacinės, technologinės ir techninės konstrukcijos stabilumą,
raktinių funkcinių ryšių kokybę,
• taip vadinamą sistemos „sveikatos lygį“ ir jo stipriąsias bei silpnąsias puses,
papildomus nematomus resursus,
• sistemos raktinių asmenų atitikimą jų funkcinėms pareigoms,
akivaizdžius ir paslėptus, sąmoningus ir nesąmoningus "diversantus" ir "maištininkus",
• tikrus ir lojalumo iliuziją sukuriančius darbuotojus.

DFA REZULTATAIS YRA

• informacijos apie kompanijos būklę naujumas ir realistiškumas,
• probleminės šaknies, kurios išsprendimas gali sumažinti kitų problematiškumą, išryškinimas,
• siaurų vietų ir priežasties-pasekmės ryšių suvokimas,
• visų funkcinių raktinių sistemos mazgų optimalios sąveikos schemos sukūrimas,
• optimizavimo būdų ir prioritetų, remiantis gautu įvertinimu ir parengtomis rekomendacijomis, nustatymas,
• gauti daugialypį visos sistemos žmogiškojo potencialo struktūros įvertinimą.

DFA ĮGYVENDINIMO ALGORITMAS

• Organizacinės (integruotos) diagnostikos esmė - nustatyti einamąją įmonės būklę (struktūros, tikslų, padėties rinkoje kokybę), visą rinkinį organizacijos problemų, ir tai apibendrinti klientui.
• Daugelis vadovų linkę nedelsiant pereiti nuo sunkumų prie sprendimų, apeinant priežasčių stadiją. Norint atskirti šaknines-priežastis nuo priežasčių-simptomų, reikia naudoti specialius diagnostikos metodus (diagnostinį interviu, problemų grupavimo metodą, priežasties-pasekmės analizės metodą, papildomų išteklių paiešką ir kt.) ir turėti įgūdžius darbui su jais.
• Atlikus tokią didelę ir objektyvią analizę, kiekvienam probleminiam klausimui, parengiami konkretūs sprendimai ir rekomendacijos, o taip pat jų įgyvendinimo taktika ir strategija.

1 etapas. Įgyvendinamas kartu su užsakovu (su sąvininku, ir / ar akcininkų grupe ir / ar su firmos direktoriumi)

• Užsakymo ir diagnostikos tikslų konkretizavimas, tyrimo objektų ir valdymo sistemų apibrėžimas, darbo sąlygų ir apimties apibrėžimas, laiko sąnaudų ir DFA atlikimo kainos įvardijimas.
• Verslo procesų aprašymas pagal savo pačių viziją „kaip yra“. Atlieka klientas.
• Gauto gamybos ir verslo procesų modelio „kaip yra“ analizė.
• Sutarties sudarymas (įskaitant susitarimus dėl konfidencialumo).
• Raktinių darbuotojų, kurie bus interviuojami, anketų, raktinių darbuotojų pareigybinių instrukcijų, ir kitų galimų kliento kompanijos dokumentų išstudijavimui išrinkimas ir sąrašo suderinimas.

2 etapas. Įmonės organizacinės diagnostikos atlikimas. Atlieka paslaugos vykdytojai.

• Duomenų rinkimo procedūros atlikimas. Surinkimo objektais gali būti: įmonės problemos, struktūra ir galiojančios taisyklės; atsakomybės sričių pasiskirstymo ypatumai; individualizuota raktinių figūrų, pagal užimamą funkcinę padėtį, analizė; lojalumo laipsnis; darbuotojų pasitenkinimas darbo sąlygomis įmonėje ir t.t. (kliento prašymu).
• Surinktos medžiagos tyrimas, sisteminimas ir analizė. Analizuojama gali būti įmonės probleminis laukas, valdymo sistemų funkcionavimo efektyvumas, struktūrinių padalinių sąveikos kokybė, esama organizacinė struktūra funkcijų ir atsakomybės sričių pasiskirstymo kontekste ir kt.
• Einamasis operacinis darbas vyksta griežtai reglamentuoto kryžminio interviu su kiekviena iš raktinių figūrų pavidalu.
• Visos gautos informacijos analizė.
• Sprendimų ir rekomendacijų sukūrimas.
• Galutinės ataskaitos su grafikais, išvadomis, įvertinimais ir rekomendacijomis optimizavimui parengimas, įskaitant individualias kiekvienos raktinės figūros charakteristikas.

3 etapas. Bendrovės DFA rezultatų aptarimas. Kartu su užsakovu.

Kaip projekto rezultatą, klientas gauna galutinę ataskaitą, kurioje išsamiai aprašomos visos esamos sistemos sritys su visomis jos funkcinėmis raktinėmis grandimis, o taip pat ir visos sistemos įvertinimas:

• Grafinė ir tekstinė medžiaga.
• Senojo ir siūlomo verslo-modelio funkcinių santykių palyginamoji analizė su jos įgyvendinimo etapais.
• Valdymo grupės potencialo (kiekvienos raktinės figūros, įmonės padalinių ir visos tikrinamos komandos) įvertinimas. Kiekvieno darbuotojo, praėjusio per DFA, individualios motyvacijos sistema. Grafinė ir tekstinė medžiaga.
• Kompetentinga ir veiksminga visų pagrindinių funkcinių grandžių darbo mechanizmo schema.
• Pagrindinių prioritetų strategijos įgyvendinimo rėmuose ir pagrindinių strateginių įvykių išvardijimas.
• Parengtas priemonių, skirtų optimizuoti gamybą, sąrašas, pateikiant strateginį planą su terminais, atsakomybe, užduotimis ir ištekliais.
• Informavimo apie strategiją kompanijos viduje ir strategijos įtraukimo į verslo kultūrą procedūra.
• Sprendimų įdiegimo procedūra.

Ar laikyti firmoje specialistus profesionalus, jei jie kelia įtampą kitiems kolektyvo nariams?

Apmokius darbuotoją ir išaiškinus, ką daryti, jis to nedaro. Kodėl?

  Paslaugos "Diversinė funkcinė analizė" užsakymas

  Informacija apie renginį

  DATA: derinama individualiai su užsakovu. Registruokitės dabar!

  Organizatorius

  Giedrius Švetkauskas
  37064163055
  Turite klausimų? Klauskite Giedriaus!
  organizer