•  
 • Seminaro laikas:
 • Vieta: Internetu

Probleminiai santykiai su vaiku? Kodėl? Ką daryti?
Kokia veiklos sritis Jūsų paaugliui tiks ir patiks bei bus racionali komercinės naudos prasme?
Pasitarkite su fenotipologijos autoriais Marku Lučinu ir Nelli Orlovskaja!KONSULTACIJOS SKIRTOS

 • tėvams, kurie nori sužinoti, kokios jų vaiko (-ų) genetinio charakterio ypatybės bei jo keliamos grėsmės, kaip auklėti vaiką (-us) su tokiu prigimtiniu charakteriu, kokia jam (jiems) veiklos sritis geriausiai tinka bei kaip geriausiai realizuoti savo vaiko (-ų) talentus.
 • paaugliams, kurie renkasi karjeros sritį ir nežino, kas jiems tiktų optimaliausiai.

KONSULTACIJŲ TIKSLAI

 • atsakyti tėvams į svarbius klausimus apie jų vaiką (-us), remiantis fenotipologine konkretaus vaiko charakterio analize bei rekomenduoti specialius, pagal vaiko genetinį charakterį tinkančius ugdymo būdus,
 • nukreipti paauglį (ir tėvus) pasidomėti veiklos sritimis, kurios paaugliui tiks ir patiks, bei kurios bus racionalios komercinės naudos prasme.

APIE KONSULTACIJAS

 • Marko Lučino ir jo ilgametės kolegės Nelli Vachterova-Orlovskaja fenotipologinės konsultacijos vaikams ir paaugliams bei jų tėvams – tai labai greitas ir tikslus prigimtinio žmogaus charakterio nustatymas bei daugiau nei 30 mеtų patirtis konsultuojant karjeros, poros suderinamumo, personalo atrankos, saugumo ir kt. klausimais.
 • Konsultacijų metu naudojama Marko Lučino autorinė patentuota technologija – fenotipologija.

Straipsniai:


Kas yra fenotipologija?


Kuo fenotipologija skiriasi nuo fiziognomikos ir veidotyros (veidoskaitos)?


Ar fenotipologija turi mokslinį patvirtinimą?


Profesijos parinkimas, partnerių suderinamumas. Kuo remiasi fenotipologinė analizė?


Kokiu tikslu užsakomos fenotipologinės konsultacijos?


KUO SKIRIASI SĄVOKOS „VEIKLOS SRITIS“ IR „PROFESIJA“?

 • Veiklos sritis, tinkanti konkretaus charakterio žmogui, tai plataus diapazono kryptis, kurią vertinga ir rekomenduotina žinoti, kad tinkamai pasirinkti išsilavinimą.
 • Profesija, tai labai konkreti, labai siauro diapazono veikla.
 • Vienoje veiklos srityje gali būti labai daug profesijų.

Veiklos sričių ir profesijų pavyzdžiai:
1 pavyzdys:

 • Veiklos sritis: žmogui tinka ir rekomenduotina užsiimti mechanika.
 • Galimi profesijų variantai: karo aviacijos mechanikas (-ė), civilinės aviacijos mechanikas (-ė), juvelyras (-ė), laikrodininkas (-ė) ir t.t.

2 pavyzdys:

 •  Veiklos sritis: žmogui tinka ir rekomenduotina dirbti su gyvūnais.
 • Galimi profesijų variantai: veterinaras (-ė), dresuotojas (-ė), cirko su gyvūnais valdytojas (-ė), gyvūnų teisių apsaugos fondo valdytojas (-ė), gyvūnų veisėjas (-ė), gyvūnų dailininkas (-ė) ir t.t.

3 pavyzdys:

 • Veiklos sritis: žmogui tinka ir rekomenduotina dirbti kultūros srityje, pvz. su vaikais.
 • Galimi profesijų variantai: renginių vaikams organizatorius (-ė), garso režisierius vaikų teatre (-ė) ir t.t.

 • Profesija, tai kaip obuolys, kai medis (vaikas) jau užaugo.
 • O kai medis (vaikas) dar mažas, jam reikia parinkti vystymo (veiklos) kryptį ir sužiūrėti kitus niuansus, t.y. reikia sužiūrėti, kad obelis (vaikas) nenušaltų, galbūt ją (vaiką) reikia persodinti į palankesnę aplinką ir t.t., t.y. obelį (vaiką) reikia suformuoti taip, kad ji (vaikas) užaugtų ir  duoti puikų derlių (vaikas užaugtų sveikas, veiklus (-i), verslus (-i), gebantis pasirūpinti savimi (-i) ir tėvais senatvėje).
 • Jei obels (vaiko) auginimo – formavimo procese bus padaryta klaidų, didelės obels (vaiko) jau lengvai nebepersodinsi. Bus prarastas laikas, o gaunamas derlius – ne visada geras.

Profesija fenotipologiškai yra parenkama konkrečiam periodui. Analizuojant mažą vaiką, sakoma ne profesija, o veiklos sritis (profesija kartais, jei vaiko charakteris yra labai specifinis, taip pat pasakoma, t.y. kai žmogus neturi daug pasirinkimo laisvės kuo užsiimti (taip nulemta genetinio charakterio), kad tai būtų ir finansiškai naudinga ir patiktų). Profesijos pasirinkimą įtakoja ir gyvenimiškos aplinkybės, kurios fenotipologiškai nėra suprognozuojamos.

Pavyzdys: 

 • konsultacijai atvedama mergaitė, kurios charakteris – stiprus, valdingas ir komerciškai pragmatiškas. Tėvams, kaip vienas galimų variantų, patariama vystyti mergaitę verslo kryptimi, t.y. užauginti stiprią verslininkę.
 • laikui bėgant, mergaitei augant, jos gyvenime įvyko tokia situacija: mergaitė, būdama 17 m. įsimylėjo turtingą 30 metų verslininką, gyvenantį Monake. 17 m. pagimdė 1 vaiką, po to antrą (tokie dalykai žiūrint į mažą mergaitę – fenotipologiškai nesuprognozuojami). Atsidūrusi tokiose gyvenimo sąlygose, ji gali gyventi laimingos namų šeimininkės, t.y. turtingo vyro žmonos rolėje. O laisvalaikiu ji užsiiminės jai patinkančia veikla.

Kadangi gyvenimas (gyvenimiškos aplinkybės) nuolat keičiasi, tai gali keistis ir profesija.


Profesija, t.y. tai, iš ko konkrečiai žmogus uždirbs pinigus, renkama konkrečiam gyvenimo periodui, remiantis charakterio duomenimis, konkrečia gyvenimiška situacija (turimais įgūdžiais, išsilavinimu, atsižvelgiant į sveikatos būklę), konkrečia gyvenamąja vieta ir jos diktuojama situacija (pvz. jei žmogus gyvena Lietuvoje, Norvegijoje, Anglijoje ar JAV, tai diktuoja skirtingas galimybes), remiantis turimais ištekliais (įskaitant ir finansinius: pvz., jei žmogui reikia persikvalifikuoti, ar turi pakankamai finansinių resursų: 1) studijoms, 2) ar gali tam tikrą laiką nedirbti, t.y. negauti pajamų, kol persitvarkys naujai profesijai ir t.t.)) ir t.t.


Atliekant vaiko fenotipologinę charakterio analizę:

1. Pirma:

 • reikia identifikuoti analizuojamo žmogaus konkrečius polinkius ir gebėjimus, kurie atitinka prigimtinį charakterį, t.y. reikia identifikuoti veiklos sritis kuriomis jam (jai) iš principo tiktų ir būtų natūralu užsiimti, pvz. humanitarinė sritis, matematika ir t.t.
 • Bei identifikuoti, kuo nereikia (ir neverta, ir negalima) užsiimti (saugumo technika).

2. „Light“ konsultacijų atveju, jei analizuojant vaiką, preliminariai matysis ir galimi profesijų variantai (neįvertinant tolesnių pokyčių vaiko gyvenime, o remiantis duotuoju laiko momentu, kai atliekama analizė), Markas Lučinas jas taip pat pasakys (bet nebūtinai, jei profesijos identifikavimas reikalauja papildomos analizės).


LEKTORIUS APIE TEMĄ

Po konsultacijos tėvai supras, ką vaiko elgesyje įtakojo genetika, o kas – auklėjimo pasekmė.
Tėvai taip pat sužinos būdingiausias klaidas, kurių negalima daryti ugdant jų vaiką. Jei šeimoje yra brolių ir / ar seserų, kokie yra jų esminiai charakterių skirtumai ir kodėl negalima vienodai auklėti skirtingų tos pačios šeimos vaikų. Tėvai sužinos kokios yra pagrindinės grėsmės ugdant jų vaiką, atsižvelgiant į jo genetinius parametrus, t.y. kas konkrečiai gali būti problemiška ir kelti pavojų: polinkis į savižudybę, polinkis į nusikalstamą veikla, polinkis kūrybinei veiklai, nervų sistemos silpnumas, vyriškumo ir ryžto stoka, genetinio intelekto lygis.
Konsultacijos metu yra įvardijamos vaikui įdomios veiklos sritys, tinkančios pagal jo genetinį charakterį, atsižvelgiant į tėvų galimybes bei į tos veiklos racionalumą komercinės naudos prasme.
– Markas Lučinas –


Markas Lučinas komentuoja žinomų žmonių caharkterius


Markas Lučinas komentuoja žinomų žmonių caharkterius


KONSULTACIJŲ TIPAI

 • Light
 • Standartinė
 • VIP

„LIGHT“

„Light“ – atliekama ekspertinė vaiko / paauglio charakterio analizė,

 1. t.y. konstatacija, koks yra vaiko / paauglio genetinis charakteris ir iš to atsirandančios loginės išvados, kokie galimi labiau racionalūs vaiko / paauglio vystymo variantai, t.y. ką dėl vaiko / paauglio charakterio vystymo reikia daryti, o ko – negalima daryti,
 2. kur galima padaryti ugdant vaiką / paauglį klaidų, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai pasitarnaus kaip 1.  saugumo technika ugdant vaiką / paauglį, 2. užaugęs vaikas / paauglys pats žinos, ko jam (jai) saugotis savo gyvenime,
 3. kokius dalykus reikia patikrinti, kad įsitikinti, ar jie yra, ar jų – nėra (pvz. pas paauglę mergaitę stipriai išreikšti seksualumo duomenys, o ji tėvams sako, kad išeina 3 valandoms į biblioteką studijuoti. Tėvams bus galimybė patikrinti, į kokią “biblioteką” ji vaikšto…),
 4. tinkančios veiklos sritys (ne profesijos!!), bei tinkantis gyvenimo stilius,
 5. P.S. Profesijas Markas Lučinas kartais pasakys, jei matys iškart, o jei profesijų identifikavimui reikia gilesnės analizės, tam skirta “Standartinė” konsultacija (prieš užsakant konsultaciją, organizatoriaus prašymu, užsakovas (-ė) atsiunčia vaiko / paauglio nuotraukas ir organizatorius, gavęs Marko Lučino atsakymą, iš anksto tėvams pasako, ar tinka “Light” konsultacija, ar rekomenduojama “Standartinė”, jei užsakovui yra poreikis žinoti ne tik veiklos sritis, bet ir profesijas.

Kam skirta „Light“ konsultacija?

 • „Light“  konsultacijos metu specifiniai ar papildomi klausimai Markui Lučiniui nėra užduodami, t.y. fenotipologijos ekspertas konstatuoja faktus. „Light“ konsultacijos metu ekspertinių išvadų konstatavimui skiriama iki 10 min. (kai tėvai neturi papildomų ar specifinių klausimų, ir kai vaikas / paauglys nėra probleminis, šio laiko pilnai pakanka pakomentuoti ekpertines išvadas).
 • Jei tėvai nori užduoti klausimus, t.y. pasitarti dėl tam tikrų niuansų ar jei vaikas / paauglys yra probleminis (tėvams su vaiku / paaugliu (ar vaikui / paaugliui pačiam su savimi) kyla įvairių problemų), tam skirta “Standartinė” konsultacija.
 • „Light“ konsultacija skirta tiems tėvams, kurie tiesiog nori fenotipologijos ekperto įžvalgų apie savo vaiką / paauglį ir papildomų klausimų neturi.

Papildoma informacija apie „Light“ konsultaciją:

 • konsultacijos vieta: “Light” konsultacijos vyksta per ZOOM platformą,
 • kalba: ekspertai kalba rusiškai, jų kalba yra verčiama į lietuvių kalbą,
 • trukmė: vaiko / paauglio diagnostikai skiriama iki 10 min. (kai tėvai neturi papildomų ar specifinių klausimų, ir kai vaikas / paauglys nėra probleminis, šio laiko pilnai pakanka pakomentuoti ekpertines išvadas),
 • laikas: konsultacijos vyksta tinkamu užsakovui ir ekspertams metu (suderina organizatorius),
 • informacijos fiksavimas: užsirašymas vykdomas rašymo priemone (konsultacijos vaizdo bei garso įrašymas – draudžiamas).

„LIGHT“ ŠEIMAI

 • Kartais šeimoje tarp mamos ir tėčio yra „aštrių“ kampų arba tėvai yra tiesiog smalsūs ir nori taip pat sužinoti, o kokie gi jie yra žvelgiant iš fenotipologinės perspektyvos? Kokie mamos ir tėčio charakteriai, kaip minimizuoti nesutarimus, kaip gyventi harmoningiau tarpusavyje – apie tai taip pat galima pasikonsultuoti su fenotipologijos ekspertais.
 • Šios konsultacijos metu tėvai nėra konsultuojami profesinės savirealizacijos tema. Šiuo tikslu galima užsisakyti kitą Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultaciją „Komerciškai racionalios ir Jūsų genetiškai nulemtam charakteriui tinkančios veiklos sritys“.

„LIGHT“ DOVANA NUO DARBDAVIO

 • Kas labiausiai rūpi lietuviams?
  – vaikai?
  – patriotiškumas?
  – pinigai?
 • Marko Lučino Lietuvoje konsultuota bendrovė, atlikusi rinkos analizę, gavo tokius rezultatus:
  – tik ~6.5 % lietuvių susirūpinę patriotiškumo tema,
  – ~41 % lietuvių labai aktuali pinigų tema,
  – net ~65 % lietuvių susirūpinę savo vaikų ateitimi.
 • Jei esate darbdavys, kviečiame padovanoti savo darbuotojams Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja fenotipologines „Light“ konsultacijas, kurių metu Jūsų darbuotojai sužinos savo vaikų charakterius, jų auklėjimo ypatybes, grėsmes, tinkančias veiklos sritis. Tai bus prasminga dovana!

ATSILIEPIMAI

 • ““Light” konsultacija buvo labai įdomi. Norėjau sužinoti iš nuotraukų, ką Markas Lučinas gali pasakyti apie mano sūnų. Konsultacijos metu kardinaliai apie savo vaiką gal ir nesužinojau kažko tokio, tačiau M.Lučinas, pirmą kartą matydamas mano sūnų nuotraukose, viską labai įdomiai susistemino. Svarbiausias dalykas, kurį gavau, tai suvokimas, kad aš iš sūnaus norėjau ir reikalavau to, kad jis turėtų aiškią dienos discipliną, struktūrizuotą veiklų planą, t.y. kaip visi “normalūs žmonės”! Markas man per tas 10 minučių paaiškino, o aš ir pati tai seniai širdy įtariau, kad mano sūnaus prigimtis kitokia, savotiška. Ir kad jo ekstremalūs sportai (būriavimas, snieglentės), kurie mane kartais erzina, jam yra būtini. Po konsultacijos perpasakojau informaciją sūnui, smagiai aptarėme rezultatus :).” Aušra
 • „Iš tikro nesitikėjau, kad per tokį trumpą laiką tiek daug sužinosiu apie savo vaikus :) Buvo įdomu, smalsu, kai kas netikėta, bet naudinga.” Aušrinė
 • “Prieš užsakant Marko Lučino fenotipologinę konsultaciją dėl mano vaiko charakterio ir su tuo susijusių klausimų buvo tokių abejonių: 1) pirmiausia, sulaikė nemaža konsultacijos kaina, 2) kai pati nežinau šios srities, kilo abejonių, ar gausiu kažkokios naudingos informacijos ar tik bendrinę informaciją, kuri tinka bet kuriam suaugusiam ar vaikui, t.y. abejojau, ar negausiu “copy – paste” konsultacijos. Mano vaiko toks amžius, prieš 5 klasę, kai kyla ypatingai daug svarbių klausimų, tiek toliau renkantis ugdymo įstaigą, tiek popamokinę veiklą, todėl užsisakiau “Light” konsultaciją. Per tas 10 minučių: 1) gavau aiškumą, kur judėti toliau, 2) kaip mamai man pakėlė pasitikėjimą savimi, 3. atėjo suvokimas, kad Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultacija, tai reali pagalba ir kad visada galima kreiptis papildomai, ir kad tai duos rezultatą. Labiausiai įsiminė patys konsultantai, ypač Markas, labai malonu bendrauti su tokiu atviru žmogumi. Ir tai, kad nepaisant trumpo konsultacijos laiko, jos eigoje supratau, kad Markas galėtų diskutuoti ir “per naktį” :). Konsultaciją jau rekomenduoju draugams!” Giedrė
 • „Jei labai atvirai, tai nieko labai naujo nesužinojau. Tiesiog Markas Lučinas patvirtino tai, ką visada galvojau ir kaip vertinau savo vaikus. Labai tuo džiaugiuosi. Vyras gal liko labiau šokiruotas 🙃 Labai patiko jo įžvalgos dukros atžvilgiu, suderinamų tautybių nurodymas ir labai taiklus lietuvių įvertinimas (gal Lietuvoje buvo islamas). Jai tiesiogiai su tuo tenka gyventi – ypač darbo paieškose. Savi vyriškos giminės verslininkai bijo jos kaip stiprios konkurentės. Svetimi darbdaviai sunkiai gali patikėti, kad jauna panelė gali sėkmingai vadovauti kolektyvui, nors patirties tame jau turi… Nuo pirmų Marko Lučino pasirodymų Lietuvoje labai jį gerbiu ir vertinu.” (Mama)
 • “Aš su vyru manau, kad Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultacija mums buvo naudinga ir sužinojome dar vieną nuomonę iš šalies būtent dėl mūsų sūnaus. Labiausiai įsiminė, kad papasakojo visiškai taip kaip yra, ką mes nujaučiame, matome savo vaikuose. Taip pat buvo naudinga, kad sužinojome kuria linkme kreipti savo vaikus ir kaip su jais bendrauti, mokintis bendrauti. Viskas labai informatyviai. Norėtųsi daugiau laiko, kad nereikėtų skubėti, tad kitą kartą geriau sutiktume mokėti daugiau, kad būtų ilgesnis konsultacijos laikas.” Irma
 • „Labai dėkoju Jums už galimybę susisiekti su Marku Lučinu bei išklausyti jo įžvalgas mano sūnaus atžvilgiu. Nekeista, šis žmogus bendraudamas tarsi sukuria artimą ryšį ir pojūtį, lyg esame seni pažįstami:) Susitikimas buvo naudingas, jis paskatino mano sūnų mokintis, padidino motyvaciją siekti savo tikslo. Aišku, išgirdau ir minorinių natų, tačiau ryžtą siekti tikslo matau ir tikiu, kad mano sūnus keliaus savo užsibrėžtu keliu. Labai tiksli buvo Nelli pastaba dėl stiprios mamos (sūnų auginu viena) ir dėl tikimybės, kad ir jo gyvenimo partnerė tokia bus. Tikiuosi, kad sūnus turės proto pasirinkti sau protingą ir mylinčią partnerę, bet čia jau mano įtaka bus minimali:)” Mama
 • “Abejonių prieš užsisakant Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultaciją savo dukrai buvo, bijojome, kad nebūtų kažko pasakyta vaikui, kas įrėmintų jos mąstymą. Tačiau visgi nusprendėme užsisakyti fenotipologinę konsultaciją ir gavome naudos iš to. 80 % ką išgirdome iš ekspertų – identiškai taip patys galvojome. O tie 20 %, t.y. tai, ko nežinojome ar mažiau akcentavome, tai padėjo mums susidėlioti aiškiau tai, ką patys jautėme, manėme, o per konsultaciją tik pasitvirtinome, buvo labai naudinga. Kai kuriuos aspektus pamatėme kitu kampu, turime apie ką pamąstyti bei padirbėti. Vertinga buvo ir tai, kad tai, kas man asmeniškai buvo akivaizdu, mano vaikui tai nebuvo savaime suprantama, todėl labai džiaugėmės, kad iš Marko ir Nelli dukra išgirdo tam tikrus dalykus, kaip pvz. kad ji gabi dailei, dizainui ir t.t. Šią konsultaciją jau rekomendavau 2 žmonėms, o patys šeimoje po konsultacijos turėjome ir turime daug diskusijų šia tema.” Oleg (tėtis)

REGISTRUOKITĖS MARKO LUČINO IR NELLI ORLOVSKAJA LIGHT KONSULTACIJOMS JAU DABAR!STANDARTINĖ KONSULTACIJA

„Standartinė“ konsultacija, tai ekspertinė diagnostika + gilesnė analizė + problemų pašalinimo ir tolesnio vaiko / paauglio charakterio ir rezultatų vystymosi variantai.

„Standartinė“ konsultacija – atliekama ekspertinė vaiko / paauglio charakterio analizė,

 1. t.y. konstatacija, koks yra vaiko / paauglio genetinis charakteris ir iš to atsirandančios loginės išvados, kokie galimi labiau racionalūs vaiko / paauglio vystymo variantai, t.y. ką dėl vaiko / paauglio charakterio vystymo reikia daryti, o ko – negalima daryti,
 2. kur galima padaryti klaidų ugdant vaiką / paauglį, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai pasitarnaus kaip 1.  saugumo technika ugdant vaiką / paauglį, 2. užaugęs vaikas / paauglys pats žinos, ko jam (jai) saugotis savo gyvenime,
 3. kokius dalykus reikia patikrinti, kad įsitikinti, ar jie yra, ar jų – nėra (pvz. pas paauglę mergaitę stipriai išreikšti seksualumo duomenys, o ji tėvams sako, kad išeina 3 valandoms į biblioteką studijuoti. Tėvams bus galimybė patikrinti, į kokią “biblioteką” ji vaikšto…),
 4. tinkančios veiklos sritys ir profesijos, bei tinkantis gyvenimo stilius,
 5. problemų, kylančių tėvams su vaiku / paaugliu ar vaikui / paaugliui pačiam su savimi sprendimo variantai,
 6. patarimai, kaip sustiprinti vaiko / paauglio charakterį ir optimizuoti ugdymą, kad rezultatas vaikui / paaugliui užaugus duotų puikią gražą rezultatų prasme.

Kam skirta „Standartinė“ konsultacija?

 • “Standartinė” konsultacija, tai ilgesnė konsultacija, kuri skirta tėvams, kurie nori kažko daugiau paklausti apie savo vaikus, kažką pa(si)tikslinti,
 • jei yra kažkokia problema tėvams su vaiku / paaugliu (ar vaikui / paaugliui pačiam su savimi), kažkokie sunkumai, t.y. kai reikia kažką aiškintis, tikslinti, gilintis ir t.t.,
 • tokios konsultacijos metu užsakovas ras sau atsakymus ir sprendimus, naudodamasis ekspertų žiniomis ir patirtimi.

Papildoma informacija apie „Standartinę“ konsultaciją:

 • konsultacijos vieta: “Standartinė” konsultacija vyksta per ZOOM platformą,
 • kalba: ekspertai kalba rusiškai, jų kalba yra verčiama į lietuvių kalbą,
 • trukmė: vaiko / paauglio diagnostikai ir atsakymams skiriama iki 30 -40 min.,
 • laikas: konsultacijos vyksta tinkamu užsakovams ir ekspertams metu (suderina organizatorius),
 • informacijos fiksavimas: užsirašymas vykdomas rašymo priemone (konsultacijos vaizdo bei garso įrašymas – draudžiamas).

ATSILIEPIMAI

 • „Dukrai Marko Lučino ir Nelli Orlovskaja konsultacija tiko ir patiko! Iš tiesų ji suteikė pasitikėjimo savimi, nes kai kuriose srityse dukra buvo save jau nurašiusi. Manau jai atsirado naujas požiūris ir polėkis ieškoti kitos veiklos :) Žinoma, visada stebina, kai tavęs nepažįstantis žmogus taip tiksliai tave apibūdina, todėl ir atsiranda stiprus pasitikėjimas.” Giedrė
 • „Labiausiai konsultacijos metu įsiminė tai, kad kai Markas išvardino vaikų savybes, susidarė įspūdis, lyg jis juos pažįsta nuo gimimo. Naudinga yra tai, kad labai aiškus tikslas, liko tiesiog pasirinkti priemonę. Taipogi pasidarė aišku, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su sūnumi, taigi jau dabar jaučiasi ir santykių pagerėjimas ir jo įdedamos pastangos visai kitokios. Taigi judame į priekį. Mes esame laimingi, kad sužinojome tiek daug naujo, įsisąmoninome kai ką, ko nenorėjome matyti ir šiaip buvo labai įdomu ir naudinga.” Olga

VIP KONSULTACIJA

„VIP“ konsultacija, tai ekspertinė diagnostika + gilesnė analizė + problemų pašalinimo ir tolesnio vaiko / paauglio charakterio ir rezultatų vystymosi variantai + papildoma konsultacija (+ galimas ir papildomas kliento pokyčio kuravimas).

„VIP“ konsultacija – atliekama ekspertinė vaiko / paauglio charakterio analizė,

 1. t.y. konstatacija, koks yra vaiko / paauglio genetinis charakteris ir iš to atsirandančios loginės išvados, kokie galimi labiau racionalūs vaiko / paauglio vystymo variantai, t.y. ką dėl vaiko / paauglio charakterio vystymo reikia daryti, o ko – negalima daryti,
 2. kur galima padaryti klaidų ugdant vaiką / paauglį, į ką reikia atkreipti dėmesį. Tai pasitarnaus kaip 1.  saugumo technika ugdant vaiką / paauglį, 2. užaugęs vaikas / paauglys pats žinos, ko jam (jai) saugotis savo gyvenime,
 3. kokius dalykus reikia patikrinti, kad įsitikinti, ar jie yra, ar jų – nėra (pvz. pas paauglę mergaitę stipriai išreikšti seksualumo duomenys, o ji tėvams sako, kad išeina 3 valandoms į biblioteką studijuoti. Tėvams bus galimybė patikrinti, į kokią “biblioteką” ji vaikšto…),
 4. tinkančios veiklos sritys ir profesijos, bei tinkantis gyvenimo stilius,
 5. problemų, kylančių tėvams su vaiku / paaugliu ar vaikui / paaugliui pačiam su savimi sprendimo variantai,
 6. patarimai, kaip sustiprinti vaiko / paauglio charakterį ir optimizuoti ugdymą, kad rezultatas vaikui / paaugliui užaugus duotų puikią gražą rezultatų prasme,
 7. namų darbai ir pauzė pasiūlytų sprendimų apmąstymui (galimas ir papildomas kuravimas, kai užsakovas atsiskaito apie padarytus veiksmus ir pokyčius),
 8. papildomas susitikimas – konsultacija,
 9. galutinis reziumė.

Kam skirta „VIP“ konsultacija?

 • “VIP” konsultacija, tai dviguba (2 susitikimai) konsultacija, kuri skirta tėvams, kurie nori kažko daugiau paklausti apie savo vaikus / paauglius, kažką pa(si)tikslinti,
 • jei yra kažkokia problema tėvams su vaiku / paaugliu (ar vaikui / paaugliui su savimi), kažkokie sunkumai, t.y. kai reikia kažką aiškintis, tikslinti, gilintis ir t.t.,
 • kai yra poreikis su ekpertais susitikti ne vieną kartą ir kai reikia papildomo ekpertų kuravimo, kad išspręsti problemą / įgyvendinti pokytį su vaiku / paaugliu,
 • tokios konsultacijos metu užsakovas ras sau atsakymus ir sprendimus, naudodamasis ekspertų žiniomis ir patirtimi bei turės papildomą kuravimą.

Papildoma informacija apie „VIP“ konsultaciją:

 • konsultacijos vieta: “VIP” konsultacija vyksta per ZOOM platformą,
 • kalba: ekspertai kalba rusiškai, jų kalba yra verčiama į lietuvių kalbą,
 • trukmė:
  – 1 konsultacija: vaiko / paauglio diagnostikai ir atsakymams skiriama iki 30 -40 min.,
  – 2 konsultacija: pokyčiams / rezultatams aptarti skiriama iki 20-30 min.
  – galimi „namų darbai“, ataskaitų tikrinimas, papildomas kuravimas.
 • laikas: konsultacijos vyksta tinkamu užsakovams ir ekspertams metu (suderina organizatorius),
 • informacijos fiksavimas: užsirašymas vykdomas rašymo priemone (konsultacijos vaizdo bei garso įrašymas – draudžiamas).

N.B. Konsultacijų kopijavimas foto, video, audio priemonėmis draudžiamas.


REGISTRUOKITĖS MARKO LUČINO IR NELLI ORLOVSKAJA KONSULTACIJAI JAU DABAR!