IRINA KOLARŽ „SPALVINIŲ STYGŲ ATKŪRIMAS”

EVDOKIJA D. LUČEZAROVA
IR IRINA KOLARŽ
"SPALVINIŲ STYGŲ ATKŪRIMAS"

Sveikatos, šeimos, pinigų, santykių, kalbėjimo, planų realizavimo, psichikos problemos?
Restauruokite stygas, mėgaukitės pagerėjusiu gyvenimu!

PASLAUGA SKIRTA

žmonėms kurie turi žemiau išvardintų problemų:

- mintys apie savižudybę,
- bet kokios problemos su sveikata, negebėjimas apsirūpinti gyvenimui būtinais dalykais ir negebėjimas uždirbti pinigus, baimė dėl ateities (ar gebėsiu apsirūpinti), baimė likti be pinigų,
- bet kokios šeimyninės problemos, nesutarimai (susipykimas) tarp vyro ir žmonos, bet kokios problemos ir konfliktai su vaikais, kai žmogui nepavyksta vesti / ištekėti, kai žmogus neranda antros pusės, kai žmogus - kūrybinės profesijos atstovas ir nėra įkvėpimo,
- jei žmogų apgauna pinigų temoje, nesumoka, permoka, jei žmogaus gyvenime (konkrečiu periodu) yra tam tikri sunkumai susiję su piniginiais mainais,
- kai žmogus serga depresija / yra depresijos būsenoje, jei žmogui fiziškai arba emociškai skauda širdį, nesklandumai vyrų - moterų širdies santykių klausimuose, kai žmogus labiau šaltas, labiau analitiškas ir jam / jai trūksta širdingumo, t.y. kai žmogaus širdis uždara, kai žmogui trūksta gerumo ir dėl to žmogus nukenčia tam tikruose savo gyvenimo įvykiuose: šeimoje, bendraujant su kitais žmonėmis ir pan.,
- kai žmogus vartoja žodžius parazitus, kai žmogus kelia balsą ar rėkia, kad jį/ją išgirstų, kai žmogus mikčioja, kai reikia, kad žmogui liežuvis atsirištų, ir ji(-s) galėtų lengviau kalbėti prieš publiką, pvz. kai reikia daryti prezentacijas, kai žmogus nefiksuoja, ką šneka, tuščiažodžiauja, nesilaiko duoto žodžio, bet kokios problemos su daiktais (žmogaus daiktai dažnai lūžta),
- kai žmogui nepavyksta realizuoti savo suplanuotų planų, bet kokios problemos su drabužiais, bet kokios problemos su mintimis (pvz. žmogui nepatinka, kaip ji(-s) mąsto)),
- kai žmogus neišlaiko padidintos (psichinės) įtampos, kai neatlaiko streso, kai pasireiškia bet kokie psichiniai negalavimai, agresija, tam tikros problemos su maistu (pvz. žmogus neranda jam / jai tinkančio maisto, jam / jai nepateikia tinkančio maisto ir t.t.), kai žmogus nesuvokia aplinkinio pasaulio, kaip visumos,
- kai žmogus nori didelių pinigų / dovanų iš gyvenimo.

PASLAUGOS TIKSLAI

• Ritmometodo (Ritmologijos) dėka pagerinti žmogaus gyvenimą konkrečiose to žmogaus probleminėse gyvenimo srityse, už kurias atsakingi tam tikri energo centrai,
• padidinti žmogaus sąmoningumą, o tuo pačiu - sumažinti problemų gyvenime kiekį,
• supažindinti su unikaliu savikorekcijos metodu - Ritmometodu (Ritmologija).

METODO AUTORĖ APIE TEMĄ

Ritmologija pilnai aprašė dėsnius, pagal kuriuos gyvena žmogaus kūnas ir pavadino juos vaivorykštės dėsniais. Įsisavinęs šiuos dėsnius, žmogus tampa visiškai sveiku ir tvirtai stovinčių ant Žemės.
- Evdokija Lučezarnova -

P.S.

• Spalvinių stygų koregavimo atkūrimo metodas, sukurtas Evdokijos Lučezarnovos, yra tik vienas iš galimų metodų darbui su savo kūnu, su savo sveikata, ir su savo išoriniais gyvenimo įvykiais.
• Spalvinių stygų atkūrimo metodas padeda išspręsti probleminius aspektus žmogaus gyvenime iki tam tikro lygmens. Sudėtingesniais atvejais konkrečios problemos sprendimui rekomenduojami kiti Ritmometodo instrumentai, pvz. programos iš serijos "Ritmomeros", "Smegenų valymas nuo toksinų" ir kt.
• Bet kuriuo atveju, vienas svarbiausių veiksnių žmogaus gyvenimui tapti gražesniu, besimaterializuojančiu vis labiau be pastangų (t.y. gyvenimas su mažu kiekiu problemų ar visai be jų) yra didėjantis žmogaus sąmoningumas.
• Vienas pagrindinių Ritmometodo postulatų - suvokta problema dingsta dėl jos nebereikalingumo.

TEMOS AKTUALUMAS

Trumpa teorija:

Pagal rytietišką filosofiją, kiekvienas žmogus turi:

"Auros kiaušinį" (Aurą arba taip vadinama išorinė energetinių centrų vaivorykštė):

- "Auros kiaušinis", tai plonieji (žmogiškąja akimi nematomi) kūnai, supantys materialųjį žmogaus kūną. Šis "Auros kiaušinis" leidžia žmogui turėti pakankamą kiekį energijos, žmogui būtiniems gyvenimo įvykiams.
- Vyrų ir moterų "Auros kiaušiniai" atrodo vienodai. Juos sudaro 7 spalvinės stygos. Arčiausiai žmogaus kūno yra raudona, toliausiai nutolusi - violetinė. Šie energiniai sluoksniai išsidėstę tokia seka: raudona, oranžinė, geltona, žalia, žydra, mėlyna, violetinė.

7 energo centrus (čakros arba vidinė energetinių centrų vaivorykštė):

- "Čakramai", tai vidiniai žmogaus energocentrai, kurie pulsuoja sąveikaudami su išoriniu pasauliu ir "pritraukia" (jei tinkamai veikia, t.y. jei yra nepažeisti) tam tikrus gyvenimo įvykius į žmogaus gyvenimą. Šie 7 energo centrai taip pat sukoduoti vaivorykštės spalvomis ir pagal Ritmologijos metodiką, vyrų ir moterų vidinės vaivorykštės yra diametraliai priešingos:
a) Vyriška vaivorykšė: raudona (uodegikaulis), oranžinė (lytiniai organai), geltona (saulės rezginys), žalia (širdies centras), žydra (gerklė), mėlyna (kakta, rytietiškai vadinama "trečiosios akies" sritis), violetinė (viršugalvis, kūdikių momenėlio sritis).
b) Moteriška vaivorykšė: violetinė (uodegikaulis), mėlyna (lytiniai organai), žydra (saulės rezginys), žalia (širdies centras), geltona (gerklė), oranžinė (kakta, rytietiškai vadinama "trečiosios akies" sritis), raudona (viršugalvis, kūdikių momenėlio sritis).

Koks energo centras už kokią gyvenimo sritį atsako (klasikinis (vyriškas) variantas):

• Raudona styga: sveikata, gyvybinė energija, žmogaus gebėjimas apsirūpinti gyvenimui būtinais dalykais.
• Oranžinė styga: šeima, vyrų-moterų santykiai, vaikai, kūryba.
• Geltona styga: mainai, pinigai, verslo ryšiai, karjera, psichikos gebėjimas sąmoningai (adekvačiai) įvertinti pajamas ir išlaidas.
• Žalia styga: buvimo savarankišku būsena, atsakomybės prisiėmimas (gebėjimas prisiimti), gebėjimas eiti pačiam (-iai) per gyvenimą, neprašant svetimos pagalbos, gebėjimas įvertinti savo jėgas, gebėjimas pamatyti stipriąsias ir silpnąsias savo puses.
• Žydra styga: gebėjimas įdomiai pasakoti, tapimas įdomiu pašnekovu, žodžių pripildymas energija, gebėjimas lengvai (lengviau) mokytis užsienio kalbų.
• Mėlyna styga: žmogaus planų realizavimasis, gebėjimas gražiai mąstyti, harmonija su drabužiais.
• Violetinė styga: žmogaus dvasios vystymasis ir atsparumas iššūkiams, lengvesnis (psichinės) įtampos atlaikymas, visapusis pasaulio suvokimas (jei smegenys aktyvuotos).

N.B. Moteriškos (vidinės) vaivorykštės atveju - energo centrų reikšmės yra pagal aukščiau aprašytą diametraliai priešingą variantą.

• Kiekvieno žmogaus tam tikras "Auros kiaušinio" ar "Čakramo" energo centras (energo centrai) gali būti pažeistas (-i) dėl tam tikrų priežasčių. Dėl šios priežasties žmogus su pažeistu energo centru patirs tam tikras problemas toje gyvenimo sferoje, už kurią atsako pažeistas energo centras.
• Žmogus, žinodamas šią metodiką, pagal išorinius požymius gali diagnozuoti savo kiekvieno energo centro būseną ir pvz. iki susergant, gali atlikti korekciją bei likti sveiku, kadangi prieš įvykstant įvykiui, "aplinkybės" apie jį visada informuoja išorinių ženklų pavidalu, jei žmogus moka perskaityti jį / ją supantį aplinkinį pasaulį.
• Ritmologija moko žmogų dirbti su savo ženklų knyga, t.y. pradžiai pvz. kūnas akimis ima ieškoti jam trūkstančios spalvos, pvz. netikėtai valgyti raudoną maistą, fiksuoti raudoną spalvą drabužiuose, galbūt užsilašina raudoną lašą ant savo drabužių ir t.t. Pradžiai pasufleravimas eina iš išorės. Reikia išmokti fiksuoti šiuos pasufleravimus ir neleisti žmogui pačiam sau, kad jo(-s) kūnas susirgtų. O toliau - reikia tinkamai savo kūną pamaitinti šia spalva, restauruoti stygą ir jei žmogus tinkamai elgiasi su savo energo centrais, gyvenimas jam / jai tampa maloniu ir sklandžiu.

• Juoda styga (vaivorykštės apačia): jei žmogus nors kartą savo gyvenime galvojo apie savižudybę, arba giminėje buvo šis įvykis - rekomenduojama restauruoti juodą stygą.

• Raudona styga:
- bet kokios problemos su sveikata,
- negebėjimas apsirūpinti gyvenimui būtinais dalykais (ir negebėjimas uždirbti pinigus),
- baimė dėl ateities (ar gebėsiu apsirūpinti),
- baimė likti be pinigų.
- (P.S. Jei žmogus serga sunkia liga, pvz. vėžiu ar yra psichosomatinių priežasčių įtakoti kūno negalavimai ir jei yra būtina medikų ar psichosomatikos specialistų pagalba, stygos restauravimas nepakeičia medikų ar psichosomatikos specialistų pagalbos - ji būtina. Papildomai gydymo procese restauravus raudoną stygą, po šio energo centro atstatymo, žmogus medicinos ar psichosomatikos specialistų pagalba greičiau sveiks, greičiau kūnas atsistatys, greičiau bus atrasta negalavimą sukėlusi priežastis.
- N.B.! Ritmologija - nepakeičia medicinos, ji - papildo ir pagreitina bei pagerina gijimo procesus.

• Oranžinė styga:
- bet kokios šeimyninės problemos, nesutarimai (susipykimas) tarp vyro ir žmonos,
- bet kokios problemos ir konfliktai su vaikais,
- kai žmogui nepavyksta vesti / ištekėti, kai žmogus neranda antros pusės,
- jei žmogus - kūrybinės profesijos atstovas ir nėra įkvėpimo - rekomenduojama atstatyti oranžinę stygą.

• Geltona styga:
- jei žmogų apgauna pinigų temoje, nesumoka, permoka,
- jei žmogaus gyvenime (konkrečiu periodu) yra tam tikri sunkumai susiję su piniginiais mainais, pvz. jei yra neteisingi / netinkami mainai, pvz.: žmogus pasirašė sutartį, o pagal ją nemoka, arba sumoka ne viską (kai viskas gerai su geltona styga, žmogaus gyvenime nėra anomalijų šioje temoje).

• Žalia styga:
- kai žmogus serga depresija / yra depresijos būsenoje,
- jei žmogui fiziškai arba emociškai skauda širdį,
- nesklandumai vyrų - moterų širdies santykių klausimuose,
- kai žmogus labiau šaltas, labiau analitiškas ir jam / jai trūksta širdingumo, t.y. kai žmogaus širdis uždara, kai žmogui trūksta gerumo ir dėl to žmogus nukenčia tam tikruose savo gyvenimo įvykiuose: šeimoje, bendraujant su kitais žmonėmis ir pan.

• Žydra styga:
- kai žmogus vartoja žodžius parazitus,
- kai žmogus kelia balsą ar rėkia, kad jį/ją išgirstų,
- kai žmogus mikčioja,
- kai reikia, kad žmogui liežuvis atsirištų, ir ji(-s) galėtų lengviau kalbėti prieš publiką, pvz. kai reikia daryti prezentacijas,
- kai žmogus nefiksuoja, ką šneka, tuščiažodžiauja, nesilaiko duoto žodžio,
- bet kokios problemos su daiktais (žmogaus daiktai dažnai lūžta).

• Mėlyna styga:
- kai žmogui nepavyksta realizuoti savo suplanuotų planų,
- bet kokios problemos su drabužiais,
- bet kokios problemos su mintimis (pvz. žmogui nepatinka, kaip ji(-s) mąsto)).

• Violetinė styga:
- kai žmogus neišlaiko padidintos (psichinės) įtampos, kai neatlaiko streso,
- kai pasireiškia bet kokie psichiniai negalavimai, agresija,
- tam tikros problemos su maistu (pvz. žmogus neranda jam / jai tinkančio maisto, jam / jai nepateikia tinkančio maisto ir t.t.),
- kai žmogus nesuvokia aplinkinio pasaulio, kaip visumos (koreguojama tik energetinė komponentė. Kad žmogus suvoktų pasaulyje vykstančius procesus, reikia, kad veiktų / būtų aktyvuotos smegenys).

• Balta styga (vaivorykštės viršus):
- kai žmogus nori didelių pinigų / dovanų,
- ši styga koreguojama po visų stygų korekcijos.

• P.S. po kiekvienos stygos korekcijos žmogus gauna pagerėjusį rezultatą, į kurį tuo metu "turi teisę", t.y. priklausomai nuo konkretaus žmogaus esamos socialinės, materialinės, psichologinės, sąmoningumo, bendro energijos kiekio ir kt. parametrų būklės, t.y. priklausomai nuo žmogaus visapusiško išsivystymo lygmens.
• N.B. Koreguojant vidinę moterišką vaivorykštę, koreguojama pagal moteriškos vaivorykštės struktūrą.

Kodėl žmogaus spavinės stygos nutrūksta?

• Žmogaus spalvinė styga (stygos) gali neveikti nuo gimimo, pvz. gimė žmogus ir jam nuolat nesiseka su pinigais. Tai gali būti nulemta genetiškai, t.y. pasireiškia per pasąmonines programas.
• Žmogus savo spalvines stygas gali pažeisti / nutraukti pats savo nesąmoningu elgesiu.

Keli pavyzdžiai, kaip žmogus pats pažeidžia stygas nesąmoningu netinkamų elgesiu:

• Oranžinė styga: pvz. ritmologė vyrui atstatė oranžinę stygą, o žmogus yra taip vadinamame cikle, t.y. pasikartojančiame nesąmoningame elgesyje, kuris ir sukėlė stygos nutrūkimą, pvz. vyras su moterimi elgiasi grubiai, nerodo moteriai dėmesio ir kai styga įeina į jo oranžinį čakramą, ji yra per daug įtempta, todėl tiesiog nutrūksta (vibraciškai).
• Geltona styga: kai pas žmogų viskas gerai su geltona styga, tai viskas gerai ir su pinigų mainais. Styga nutrūksta, kai žmogus pats nesąmoningai (ar sąmoningai) pažeidžia mainus, pvz. žmogus nenori pastoviai mokėti mokesčių, arba parduotuvėje kasininkė padavė Jums per daug gražos, o žmogus nutylėjo, nepasakė, paėmė daugiau, nei jam priklauso, arba žmogui kitas žmogus suteikė kokią nors paslaugą, o žmogus už tai nesusimokėjo ar neatliko maino. Kadangi mainas pažeistas, styga - vibraciškai nutrūksta.
• Bet kuriuo atveju ritmologei atstatant klientui spalvinę stygą, per aplinkybes eina ženklai, t.y. pasufleravimai, kodėl styga nutrūko. Ritmologė klientui rekomenduoja atlikti tam tikras korekcijas, bei sąmoningai pakeisti elgesį, kad styga išliktų sveika ir konkreti gyvenimo sritis būtų harmoninga.

PASLAUGOS ATLIKIMAS

Kas atlieka šią paslaugą?

Paslaugą "Spalvinių stygų atkūrimas" atlieka ritmologė - ekspertė Irina Kolarž.

Kaip atstatoma spalvinė styga?

Ritmometodo 7P0 (Ritmologijos) autorė Evdokija Lučezarnova kiekvienos spalvinės stygos energijų ritmus aprašė žodžiais, kurie materializuojasi bei sukūrė specialų tekstinio pavidalo sąveikavimo su ritmu algoritmą, su kuriuo dirbdama ritmlogė - ekspertė Irina Kolarž atstato konkrečias kliento energo stygas.

Kurią spalvinę stygą atkurti?

Kurią vaivorykštės stygą atkurti - "Auros kiaušinyje" ar "Čakramuose" - rekomenduoja ritmologė - ekspertė Irina Kolarž, pasiūlydama žmogui įvertinusi kliento situaciją ritmologiškai pagal tam tikrus ritmologiškai perskaitomus požymius.

Kaip atliekama spalvinės stygos atkūrimo paslauga?

1. supažindinimas su Ritmometodu,
2. esamos žmogaus gyvenimiškos situacijos diagnostika,
3. pasirinktos spalvinės stygos (energijos centro) atstatymo procedūra,
4. spalvinės stygos atstatymo rezultatų aptarimas, rekomendacijos (po savaitės), papildomos rekomendacijos.

METODO AUTORĖ APIE TEMĄ

Žmogaus spalvinės stygos gali būti įvairių būsenų - įtemptos, nutrūkusios, ilgos, trumpos. Jei visos stygos žmoguje skamba idealiai, tai žmogų galima pavadinti visiškai sveiku. Jei kažkuri styga - pažeista, tai žmogaus gyvenime prasideda disbalansas ir problemos.
Kad pajausti visiškos sveikatos būseną, rekomenduojama pravesti spalvines stygas per čakramus. Vaivorykštė, įeidama į žmogaus kūno čakramus, suaktyvina tam tikrus instinktus.
- Evdokija Lučezarnova -

PASLAUGOS NAUDA

• pagerėjęs žmogaus gyvenimas atstatyto energo centro srityje,
• sumažėjęs problemų kiekis,
• energingesnė savijauta,
• padidėjęs sąmoningumas,
• įdomi-nestandartinė patirtis ir naujų galimybių pagerinti savo gyvenimą suvokimas.

INFORMACIJA APIE PASLAUGOS TEIKIMĄ

• vieta: ZOOM / Skype platforma (internetu),
• laikas: suderintas individualiai,
• kiekis: ±1 val. +30 min. aptarimas (po savaitės),
• kalba: rusų su vertimu į lietuvių k.

ATSILIEPIMAI

• "Kadangi trūko energijos, svarsčiau apie Ritmologinį raudonos stygos atstatymą. Ritmometodu užsiimu jau 4 metus, tad dėl šios paslaugos pirkimo buvo vienintelė abejonė - ar investuoti programai pinigai sugrįš. Bet kadangi po kiekvienos Ritmologijos programos materialinė būklė pagerėja, nusprendžiau nusipirkti. Efektą pajaučiau iškart po stygos atstatymo procedūros. Pajaučiau ir supratau, kad esu pervargęs ir kad man reikia pailsėti, ir kad aš iš principo turiu periodiškai ilsėtis ir tausoti save, kad turėčiau energijos. Taip pat atsirado aiškumas, kokių veiklų nebedaryti, kad taupyčiau savo energiją. Po šios stygos restauravimo atsirado didesnis fokusas į tai, kas svarbu. Iš šalies skaitant šį atsiliepimą, gali atrodyti, kad rašau elementarią logiką, t.y. kad žmogui reikia periodiškai poilsio, tačiau gyvenant padidintame tempe, tai pasimiršta ir nėra akivaizdu, o šio metodo įtakoje ateina aiškus suvokimas ir patyrimas. Rekomenduoju šią paslaugą, norintiems pasijusti produktyvesniais." Povilas

• "Kadangi man violetinę stygą atstatyti po vienos Ritmometodo programos rekomendavo ritmologė Irina, tai Giedriui pasiūlius šią paslaugą - spontaniškai nusipirkau. Gavau pozityvesnį mano gyvenimo įvykių srautą ir nuotaiką bendrai paėmus. Rekomenduoju!" Arūnas

  Pasiteiravimas dėl paslaugos "Spalvinių stygų atkūrimas"

  Informacija apie renginį

  DATA: derinama individualiai su užsakovu. Registruokitės dabar!

  Organizatorius

  Giedrius Švetkauskas
  37064163055
  Turite klausimų? Klauskite Giedriaus!
  organizer